Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne

Członek Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej

Członek EGEC - Europejskiej Rady Energetyki Geotermalnej

Wielkanoc 2024

Szanowni Państwo,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
Happy Easter! Dear Friends and Colleagues we wish you health, joy and good rest. PSG Board

Czytaj więcej

PSG w liczbach

0

Zrzeszonych ekspertów

Do stowarzyszenia należą specjaliści geolodzy, geofizycy, wiertnicy zajmujący się poszukiwaniem i udostępnianiem zasobów geotermalnych, a także energetycy, menedżerowie i samorządowcy kierujący wykorzystaniem energii geotermalnej na powierzchni Ziemi.

0

Lat działalności

Lata dyskusji, wymiany poglądów, spotkań i wyjazdów powiększają doświadczenie członków Stowarzyszenia oraz dają rozpoznawalność na arenie krajowej i międzynarodowej.

0

Zorganizowanych kongresów

Kongresy geotermalne są sworzniem społeczności geotermalnej każdego z regionów w których działają stowarzyszenia geotermiczne. W tych zjazdach społeczności udział biorą nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale również przedstawiciele władz centralnych i instytucji publicznych.

Członkowie wspierający

PSG_logo-150px_white

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne jest największą w Polsce afiliowaną do IGA organizacją skupiającą ekspertów w dziedzinie geotermii. Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się naukowcy, projektanci, wiertnicy i pracownicy zakładów geotermalnych. Udział w Stowarzyszeniu gwarantuje członkostwo w EGEC i IGA, dostęp do zamkniętych wydarzeń oraz raportów i newsletterów.

Geotermie w Polsce – mapa

W Polsce występują niskotemperaturowe zasoby geotermalne, które mogą zostać wykorzystane do różnych celów w wielu regionach kraju. Systemy niskotemperaturowe ze złożami wód geotermalnych są powszechne i występują na znacznie większych obszarach w porównaniu z systemami wysokotemperaturowymi.

Zobacz interaktywną mapę prezentującą miejscowości, w których wykorzystywane są w Polsce wody geotermalne lub realizowane są prace mające na celu udostępnienie i wykorzystanie takich zasobów.

Raporty

Preparing Feasibility Studies for the Financing of Geothermal Projects: An Overview of Best Practices

Raport o studiach wykonalności projektów geotermalnych OPUBLIKOWANO: 22 lipca 2021

Islandzcy eksperci na zlecenie Banku Światowego opracowali raport o najlepszych praktykach w sporządzaniu studiów wykonalności dla nowych projektów geotermalnych. Jak wskazuje treść opracowania, prawidłowo wykonane studium powinno identyfikować nie tylko szanse, ale również ryzyko związane z przedsięwzięciem, zarówno związane ze stroną finansową jak i techniczną projektu.

Raport dostępny w języku angielskim.

W naszej bazie dostępnych jest znacznie więcej publikacji, zapraszamy do naszej czytelni

Współpraca

Tylko 3 kroki dzielą Cię od przystąpienia do grona największej grupy ekspertów tworzących geotermię w Polsce

Wypełnij wolę dołączenia od stowarzyszenia

Zgłoszenie kandydatury wiąże się z podaniem podstawowych danych i złożeniem oświadczenia

Uwiarygodnij swoją kandydaturę

Każda kandydatura wymaga poparcia dwóch aktywnych członków Stowarzyszenia

Zdobądź
pozytywną opinię

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry