Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne

Członek Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej

Członek EGEC - Europejskiej Rady Energetyki Geotermalnej

Ważne

Ogólnopolski Kongres Geotermalny

https://kongresgeotermalny.pl/ Kongres geotermalny w roku 2021 jest kontynuacją wieloletniej tradycji kongresów geotermalnych traktujących o rozwoju i bieżących problemach geotermii w Polsce. Szersze informacje można znaleźć na stronie Kongresu.

Czytaj więcej

PSG w liczbach

0

Zrzeszonych ekspertów

Do stowarzyszenia należą specjaliści geolodzy, geofizycy, wiertnicy zajmujący się poszukiwaniem i udostępnianiem zasobów geotermalnych, a także energetycy, menedżerowie i samorządowcy kierujący wykorzystaniem energii geotermalnej na powierzchni Ziemi.

0

Lat działalności

Lata dyskusji, wymiany poglądów, spotkań i wyjazdów powiększają doświadczenie członków Stowarzyszenia oraz dają rozpoznawalność na arenie krajowej i międzynarodowej.

0

Zorganizowanych kongresów

Kongresy geotermalne są sworzniem społeczności geotermalnej każdego z regionów w których działają stowarzyszenia geotermiczne. W tych zjazdach społeczności udział biorą nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale również przedstawiciele władz centralnych i instytucji publicznych.

Członkowie wspierający

PSG_logo-150px_white

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne jest największą w Polsce afiliowaną do IGA organizacją skupiającą ekspertów w dziedzinie geotermii. Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się naukowcy, projektanci, wiertnicy i pracownicy zakładów geotermalnych. Udział w Stowarzyszeniu gwarantuje członkostwo w EGEC i IGA, dostęp do zamkniętych wydarzeń oraz raportów i newsletterów.

Geotermie w Polsce – mapa

W Polsce występują niskotemperaturowe zasoby geotermalne, które mogą zostać wykorzystane do różnych celów w wielu regionach kraju. Systemy niskotemperaturowe ze złożami wód geotermalnych są powszechne i występują na znacznie większych obszarach w porównaniu z systemami wysokotemperaturowymi.

Zobacz interaktywną mapę prezentującą miejscowości, w których wykorzystywane są w Polsce wody geotermalne lub realizowane są prace mające na celu udostępnienie i wykorzystanie takich zasobów.

Raporty

Strategic Research and Innovation Agenda for Geothermal Technologies

PUBLISHED: September 3, 2020

This Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) on geothermal heating and cooling technologies constitutes an update and blending text of the previous Geothermal Strategic Research Agenda (SRA) and subsequent Geothermal Implementation Roadmap.

It intends to define the new research topics to answer the challenges of the geothermal energy sector in Europe and to bring them into a quantifiable timescale and dimension in terms of required funding.

W naszej bazie dostępnych jest znacznie więcej publikacji, zapraszamy do naszej czytelni

Współpraca

Tylko 3 kroki dzielą Cię od przystąpienia do grona największej grupy ekspertów tworzących geotermię w Polsce

Wypełnij wolę dołączenia od stowarzyszenia

Zgłoszenie kandydatury wiąże się z podaniem podstawowych danych i złożeniem oświadczenia

Uwiarygodnij swoją kandydaturę

Każda kandydatura wymaga poparcia dwóch aktywnych członków Stowarzyszenia

Zdobądź
pozytywną opinię

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry