Geotermia

Wiadomości PSG

Finansowanie otworów geotermalnych – dotacje NFOŚiGW

Jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminie 3 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 trwać będzie nabór w programie “Udostępniania wód termalnych w Polsce”. Alokacja środków to 70 mln zł. Finansowane mają być przede wszystkim projekty, które będą cechowały się wysokim prawdopodobieństwem udokumentowania zasobów wód geotermalnych, dla których sporządzono wysokiej jakości projekt robót geologicznych. Nie przewiduje się finansowania odwiertów głębszych niż 3500m, Wnioski podlegać będą ocenie Głównego Geologa Kraju, natomiast jednym z kryteriów dopuszczających

Czytaj więcej

Starsze wiadomości

Akwizycja na rynku niemieckim

Rynek geotermalny w Polsce charakteryzuje się sporą statecznością i dużym udziałem instytucji państwowych i samorządowych w działających przedsiębiorstwach. Największym wydarzeniem o charakterze fuzji jakie miało

Czytaj więcej

Kategorie wiadomości

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry