Duet geotermia plus biopaliwo

  Połączenie ze sobą różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej staje się coraz bardziej powszechnym i znanym sposobem na osiągnięcie wymiernych korzyści gospodarczych. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych

Czytaj więcej

Mszczonów – termalna przyszłość Mazowsza

Zakład geotermalny w niewielkim mazowieckim mieście Mszczonów powstał jako trzeci w Polsce.  Wydobywana od 2000 roku woda geotermalna wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych oraz, co jest ewenementem w kraju i Europie,

Czytaj więcej

Projekty nowych ustaw

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad nowymi ustawami: o odnawialnych źródłach energii, “Prawo energetyczne” i “Prawo gazowe”. Do 20 stycznia b.r. trwają konsultacje branżowe i zgłaszanie uwag do tych projektów. Teksty projektów ustaw opublikowane

Czytaj więcej

III Kongres Podziękowania

Szanowni Państwo, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego dziękuje wszystkim uczestnikom III Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego w Lądku – Zdroju, który odbył się w dniach 28-30 września 2011 r., członkom Komitetu Honorowego, Komitetu Naukowego, Komitetu

Czytaj więcej

Wnioski z III OKG

Wnioski z III Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 28-30.09.2011 r., Lądek Zdrój Komisja Wnioskowa III Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego w składzie: • Inż. Henryk Biernat, • Inż. Zdzisław Bociek, • Prof. dr hab. Jan Dowgiałło, • Mgr inż. Marek

Czytaj więcej

Relacja z III OKG

III Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w dniach 28 – 30 września 2011 r. w Lądku Zdroju. Organizatorami Kongresu były: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, AGH

Czytaj więcej

Program III OKG

III Ogólnopolski Kongres Geotermalny Szanowni Państwo, zamieszczamy Program III Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego,  który odbędzie się w Lądku Zdroju w dniach 28 – 30 września 2011 r. Szczegóły programu mogą ulec nieznacznym korektom. W

Czytaj więcej

“Geotermia w Miastach” – Program

Konferencja „Geotermia w miastach – wybrane uwarunkowania i możliwości wykorzystania w ciepłownictwie i rekreacji” Patronat: Pan Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich 10 maja 2011 r., Hotel „Panorama”, ul. Tarczyńska 109,

Czytaj więcej

“Geotermia w Miastach” – Program

Konferencja  „Geotermia w miastach – wybrane uwarunkowania i możliwości wykorzystania w ciepłownictwie i rekreacji” Patronat: Pan Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich 10 maja 2011 r., Hotel „Panorama”, ul. Tarczyńska 109,

Czytaj więcej

Konferencja “Geotermia w miastach”

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PNiG Jasło Sp. z o.o., Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów oraz PEC Geotermia Mazowiecka SA uprzejmie zapraszają na Konferencję „Geotermia w miastach – wybrane uwarunkowania i moŜliwości wykorzystania w

Czytaj więcej

II FORUM OZE energiawgminie.pl

Zapraszamy na drugą  edycję Forum OZE energiawgminie.pl! Forum kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych tematyką inwestycji w OZE, a także do organizacji pracodawców.  Tegoroczna edycja odbędzie się

Czytaj więcej

III Ogólnopolski Kongres Geotermalny

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Zakład Geologii i Wód Mineralnych Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Uzdrowisko-Długopole S.A. oraz Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN uprzejmie

Czytaj więcej

Podstawy geotermii

Energią geotermalną nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub gorących suchych skałach (ang. hot dry rocks), przy czym wyróżnia się energię pierwotną będącą pozostałością po procesach formowania się

Czytaj więcej

Podstawy geotermii

Energią geotermalną nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub gorących suchych skałach (ang. hot dry rocks), przy czym wyróżnia się energię pierwotną będącą pozostałością po procesach formowania się

Czytaj więcej

Medal Honorowy

Medal Honorowy im. Erazma Syktusa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego Podczas II Walnego Zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego 31 maja 2008 r. podjęto jednogłośnie uchwałę o ustanowieniu Medalu Honorowego PSG. Honorowy medal im. Erazma

Czytaj więcej
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry