Baza Danych Geotermicznych

Nowatorskie rozwiązanie usprawniające pracę hydrogeologów

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wdrożył nowoczesne oprogramowanie integrujące dane hydrogeologiczne z różnych źródeł, które ma na celu automatyzację raportowania i analiz zebranych danych. Narzędzie klasy Business Intelligence oferuje różnorodne funkcje, z operacjami matematycznymi i działaniami na bazach danych oraz generowaniem raportów włącznie, stąd może być ono bardzo przydatne w różnorodnych badaniach, w tym rekonesansowych oraz raportowaniu wykonywanym przez PSH.

Mapa elektrowni geotermalnych na świecie

Co prawda w Polsce ciepło ziemi wykorzystujemy jak do tej pory inaczej, jednak na świecie coraz bardziej popularne staje się produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów gorącej wody geotermalnej i pary wodnej z wnętrza Ziemi.

Prezentujemy mapę lokalizacji elektrowni geotermalnych na świecie, opracowaną na podstawie danych udostępnionych przez Joint Research Centre (dokładne informacje poniżej).

Mapa, oprócz lokalizacji, zawiera również szereg podstawowych wiadomości o obiekcie, m.in: jego moc elektryczną (MWe), moc cieplną (MWt), minimalne i maksymalne temperatury pracy (°C), wydajność otworów (m3/h) oraz właściciela i operatora, a także wykorzystaną technologię.

Dane:
Uihlein, Andreas (2018):  JRC Geothermal Power Plant Dataset. European Commission, Joint Research Centre (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/jrc-10128-10001

Przetłumaczył i zmodyfikował B. Ciapała

Materiały Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ma być pewnego rodzaju platformą informacyjną i komunikacyjną dla wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła. W głównych zadaniach koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach rozwojowych oraz ciągłym doskonaleniu szkolenia i dokształcaniu. W ramach rozpowszechniania wiedzy na temat pomp ciepła PORT PC udostępnia darmowe materiały – arkusze kalkulacyjne, artykuły, poradniki czy prezentacje z konferencji i spotkań z branżą.

Ważnym zadaniem jest również stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikacja i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie. Wszystkie te działania mają też zapewnić wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła.

Działania PORT PC:

  • Działania informacyjne
  • Podnoszenie jakości
  • Współpraca i wsparcie w zakresie działań legislacyjnych

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)

jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

Zamieszczone na witrynie CBDG formularze i przeglądarka geograficzna (GIS) pozwalają szybko i precyzyjnie dotrzeć do żądanych informacji. Stale rozwijany i poszerzany bezpłatny internetowy dostęp do bazy stanowi najszybszy sposób dotarcia do gromadzonych w archiwach przez dziesiątki lat informacji o geologii Polski.
Portal CBDG jest oknem na świat danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii. Dane te udostępniane są tam na wiele sposobów. Między innymi to dzięki temu Portalowi skrót CBDG można odczytywać też jako Coraz Bardziej Dostępna Geologia.

Na portalu geologiczne dane przestrzenne dostępne są on-line. Można skorzystać z przeglądarki map, usługi WMS, do pobrania są pliki SHP. Podstawowe informacje ze wszystkich dziedzin geologii udostępniane są całkowicie bezpłatnie.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry