Biuletyn energii odnawialnej – Biomasa

W latach 2011-2012 produkcja energii pierwotnej z biomasy stałej powróciła na ściekę wzrostu rzędu 5,4%: osiągając poziom produkcji 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli około 4,2 Mtoe więcej w porównaniu do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało niezakłócony od 1999 roku rozwój tego segmentu rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach wykorzystujących energię pochodzącą z biomasy stałej. Sprzedasz ciepła do sieci ciepłowniczych wzrosła o 12,9% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja energii elektrycznej z biomasy, pobudzana przez modernizację elektrowni węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry