Ciepłownia geotermalno-gazowa w Dźwirzynie dofinansowana przez NFOŚiGW

Dnia 14 lipca br., przedsiębiorstwo Hasco – Lek S.A. podpisało z NFOŚiGW umowę dofinansowania projektu, zakładającego budowę i uruchomienie ciepłowni geotermalnej w Dźwirzynie. Wartość dofinansowania wynosi ponad 26,2 mln zł.

Umowa została podpisana w siedzibie NFOŚIGW, który udzielił dofinansowania w ramach programu Polska Geotermia Plus. Przewiduje się, że całkowite koszty realizacji projektu wyniosą 44,3 mln zł. Jego wynikiem ma być hybrydowa ciepłownia geotermalno-gazowa. Zakładana moc zainstalowana obiektu wynosi 6,7 MW. Roczna produkcja energii ma kształtować się na poziomie 52,44 TJ, gdzie ponad 3/4 ciepła będzie pochodzić z energii geotermalnej. Pierwszym krokiem w realizacji inwestycji jest wykonanie odwiertu badawczego Dźwirzyno HASTON GT-1 o głębokości 2020 m. Inwestor oczekuje, że temperatura wody z odwiertu wyniesie ponad 50°C, a wydajność – ponad 50 m³/h. Ponadto, całkowita szacunkowa długość rurociągów to 550 m.

Prognozę parametrów oparto o dane z istniejących już otworów – Grzybowo-1, Dźwirzyno-1 oraz Dźwirzyno-2. Temperatura wód w tych odwiertach wynosi 50-90°C, a ich wydajność 40-127 m³/h. Dodatkowo, szacuje się, że efekt ekologiczny inwestycji ma polegać na ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym dwutlenku węgla o 4128,07 t/rok.

Energię wytworzoną przez obiekt, Hasco – Lek S.A. przeznaczy na cele własne, takie jak zaopatrzenie ośrodka wypoczynkowego w c.o. i c.w.u. Potencjał wód wykorzysta ponadto w celach balneologiczno-rekreacyjnych. Co więcej, istnieją plany wykorzystania wytworzonej energii do ogrzewania innych obiektów w Dźwirzynie.

Zaplanowane uruchomienie instalacji ma mieć miejsce do końca roku 2025.

Źródło: NFOŚiGW

Wiadomości PSG
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry