Członkowie wspierający

G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard

G-TERM ENERGY Sp. z o.o Geotermia Stargard  powstała w 2011 roku przejmując upadłe Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych GEOTERMIA Stargard Spółka z o.o., utworzone w 1995 roku jako wspólne przedsięwzięcie polskiej firmy EKO-INWEST S.A  i dwóch firm duńskich: DIFCO ENERGI i SCANDINAVIAN ENERGY GROUP, a  zlikwidowane w 2010 roku z  powodu trudności technologicznych związanych z zatłaczaniem solanki do otworu chłonnego.

Geotermia Mazowiecka S.A.

Geotermia Mazowiecka S.A. wykonuje działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu  i dystrybucji ciepła geotermalnego wytwarzanego w sześciu własnych źródłach: Mszczonowie, Sochaczewie (Chodaków i Trojanów), Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie.

logo Exalo - członka wspierającego PSG

EXALO Drilling S.A.

EXALO Drilling S.A. to polskie przedsiębiorstwo należące do Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka posiada ponad 70-letnie doświadczenie w zakresie wierceń lądowych, w tym wierceń geotermalnych. Jego działalność skupia się na poszukiwaniach i wierceniach lądowych za węglowodorami, łupkami, rudami metali i złożami geotermalnymi.

Geotermia Poddębice Sp. z o.o

Geotermia Poddębice to gminna spółka,  najmłodsza w Polsce, zajmująca się wydobyciem i zagospodarowaniem wody geotermalnej. W styczniu 2010 r. odwiertem Poddębice GT-2 udostępniono wodę geotermalną z głębokości ok. 2100 m z piaskowców dolnej kredy. Posiada ona temperaturę na wypływie ok. 68°C przy wydajności 252 m3/h. Reprezentuje typ wodorowęglanowo-sodowo-wapniowy przy ogólnej mineralizacji 442 mg/dm3.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) rozpoczął działalność w latach osiemdziesiątych XX w. (początkowo pod nazwą Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). Jest ważnym krajowym podmiotem w zakresie kształtowania postępu naukowego i badawczego w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią. Zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym ponad 50 osób na stanowiskach naukowych.

Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o

Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o. powstała 05.12.1994 r., a od roku 1997 dostarcza energię cieplną w okresie grzewczym oraz ciepłą wodę przez cały rok na potrzeby mieszkańców Pyrzyc, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz  obiektów użyteczności publicznej.

MPEC Konin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.
posiada 45-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Od 1992 roku firma funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Konin. Spółką kieruje jednoosobowo od 01.07.2020 r. Prezes Zarządu – Sławomir Lorek.

Geotermia Unejów Sp. z o.o

Geotermia Uniejów Sp. z  o.o. powstała w 1999 r. z inicjatywy Rady Nadzorczej i Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu zagospodarowania wód geotermalnych w Uniejowie. Zostały one stwierdzone w rejonie Uniejowa w trakcie prac poszukiwawczych za węglowodorami już 1978 roku.

PROINSOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

PROINSOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa rozpowszechniania wiedzę oraz poszukuje nowych rozwiązań dotyczących możliwości pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii – w szczególności wód geotermalnych.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – został założony  29 listopada 1944 r. jako Instytut Naftowy, który w 1975 r. połączono z Instytutem Gazownictwa w Warszawie tworząc Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą w Krakowie oraz oddziałami w Warszawie i Krośnie. W 2008 r. do Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  włączono Instytut Technologii Nafty w Krakowie.

Milex

Milex

Firma Milex, z siedzibą w Dobrzykowie k. Płocka, powstała w 1983 roku i zajmuje się  produkcją elementów do systemów nawadniania terenów zieleni oraz wszelkich aplikacji rolnych. Jednocześnie reprezentuje  światowych liderów w produkcji elementów systemów nawadniania – firmę Hunter Industries (od 2009) i Rivulis (poprzednio John Deere Water) – oraz jako wyłączny dystrybutor na Polskę – Nelson Irrigation Corporation.

PIG_logo

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), wcześniej Instytut Geologiczny, powołany 7 maja 1919 r., działa do dziś pełniąc funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Jest to państwowa jednostka badawczo-rozwojowa z centralną siedzibą w Warszawie i  oddziałami regionalnymi w Krakowie, Sosnowcu, Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku, posiada też  Samodzielne Pracownie w Lublinie i Poznaniu.

PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. (z siedzibą w Bańskiej Niżnej i biurem w Zakopanem) zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła pochodzącego z wód geotermalnych dla celów centralnego ogrzewania, dostaw ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, turystyki i rekreacji oraz balneoterapii.

Uzdrowisko Ustroń

Uzdrowisko Ustroń to jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Uzdrowisko Ustroń specjalizuje się w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, onkologicznej oraz narządów ruchu.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry