Geotermia Unejów Sp. z o.o

Geotermia Uniejów Sp. z  o.o. powstała w 1999 r. z inicjatywy Rady Nadzorczej i Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu zagospodarowania wód geotermalnych w Uniejowie. Zostały one stwierdzone w rejonie Uniejowa w trakcie prac poszukiwawczych za węglowodorami już 1978 roku.

Podstawę działania Geotermii Uniejów stanowią dwa odwierty geotermalne odwiercone  w  latach 1990–1991: Uniejów PIG/AGH-1- otwór chłonny i Uniejów PIG/AGH-2 –otwór produkcyjny. Ponadto w dyspozycji Geotermii Uniejów jest wykonany w 1978 roku  odwiert hydrogeologiczny  IGH-1, który jest otworem  chłonnym rezerwowym, używanym w razie awarii, remontu lub konserwacji odwiertów podstawowych.

Wody geotermalne Uniejowa wydobywane z głębokości ok. 2100 m  z piaskowców kredy dolnej, charakteryzują się wydajnością ok. 120 m3/h, temperaturą 68°C i niską mineralizacją 6–8 g/dm3.

Od  2001 r. w Uniejowie działa system ciepłowniczy oparty na wodach geotermalnych, a od  2006 r. Geotermia Uniejów  jest pierwszym w Polsce geotermalnym zakładem ciepłowniczym wykorzystującym wyłącznie odnawialne źródła energii. Odbiorcami ciepła są indywidualne gospodarstwa mieszkaniowe, bloki mieszkalne, jak również obiekty użyteczności publicznej, instytucje i obiekty turystyczno-rekreacyjne.

W Uniejowie na bazie wody geotermalnej produkuje się  również  energię elektryczną na potrzeby własne elektrociepłowni oraz części budynków użyteczności publicznej i obiektów należących do gminy.

Uniejowskie wody geotermalne posiadają własności lecznicze,  stąd od  lipca 2002 r. Geotermia Uniejów Sp. z o.o.  świadczy także usługi balneologiczne (kąpiele, hydromasaże, inhalacje i zabiegi łączne), a przede wszystkim dostarcza  wodę i ciepło do Term Uniejów – dużego ośrodka rekreacyjno–balneoterapeutycznego na terenie gminy.

Dzięki właściwościom leczniczym wód geotermalnych i ogrzewaniu ciepłem  geotermalnym poprawiającym jakość powietrza, miasto Uniejów w 2012 roku uzyskało status uzdrowiska termalnego.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: geotermia-uniejów.pl/ oraz pokrewnych

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry