Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – został założony  29 listopada 1944 r. jako Instytut Naftowy, który w 1975 r. połączono z Instytutem Gazownictwa w Warszawie tworząc Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą w Krakowie oraz oddziałami w Warszawie i Krośnie. W 2008 r. do Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  włączono Instytut Technologii Nafty w Krakowie.

Tak powstały Instytut Nafty i Gazu jest  jednostką, która  stanowi bazę badawczo-naukową dla polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego, a poprzez swoją działalność wydawniczą (Nafta-Gaz, Prace Naukowe INiG-PIB, Rynek Polskiej Nafty i Gazu)  służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu gazownictwa oraz przetwórstwa ropy naftowej

Podstawą działalności Instytutu Nafty i Gazu jest  28 zakładów badawczych funkcjonujących w 4 pionach: Poszukiwania Złóż Węglowodorów, Eksploatacji Złóż Węglowodorów, Gazownictwa i Technologii Nafty.  W strukturach zakładów badawczych funkcjonuje 17 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN–EN ISO/lEC 17025:2005.

W Instytucie  Nafty i Gazu  działają także:

  • Biuro Certyfikacji  (procedury oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe,  efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych, wyrobów budowlanych, przyrządów pomiarowych w zakresie gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych),
  • Dział Aprobat Technicznych (wydawanie Aprobat Technicznych na wyroby budowlane stosowane w sieciach i instalacjach paliw gazowych),
  • Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki.

 

Instytut Nafty i Gazu dysponuje ośrodkiem szkoleniowym oferującym wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu branży paliwowej i gazowniczej.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: https://www.inig.pl/ oraz pokrewnych

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry