Deklaracja z Reykjaviku

Dokument podsumowujący obrady Światowego Kongresu Geotermalnego 2020+1, który odbył się w Reykjaviku. Oryginał dostępny jest pod adresem https://www.wgc2020.com/news/article/News/reykjavik-declaration#recommendations-to-decision-makers

DEKLARACJA Z REYKJAVIKU

Deklaracja z Reykjaviku ogłoszona 27 października 2021 r. nakreśla zbiór zasad i rekomendacji dla światowej branży geotermalnej z myślą o zwiększeniu jej roli w transformacji energetycznej. Geotermia to źródło czystej, opłacalnej i spełniającej współczesne wartości energii, korzystnej dla społeczności, obywateli i klimatu.

Branża geotermalna musi włożyć więcej wysiłku we wsparcie ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej potencjał wzrostu wykorzystania geotermii szacuje się na dziesięciokrotnie wyższy w przypadku ogrzewania i chłodzenia oraz na ośmiokrotnie wyższy, jeśli chodzi o rynki energii elektrycznej do 2050 r. Wspólny dokument Energy Compact wydany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej i Międzynarodową Asocjację Geotermalną (IGA) stwierdza ponadto, że możliwy jest trzykrotny wzrost wykorzystania geotermii w sektorze ciepłownictwa i chłodzenia geotermalnego do 2030 r.

Naszym zadaniem jest zatem zapewnienie zrównoważonego rozwoju energii geotermalnej i dokonanie tego w przemyślany sposób. Celem Deklaracji z Reykiaviku jest przyczynienie się do wzmocnienia podstaw zrównoważonego rozwoju branży geotermalnej poprzez przedstawienie wspólnej wizji i zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy na całym świecie.

Podczas Światowego Kongresu Geotermalnego 2020+1, który odbył się w dniach 24–27 października 2021 r. w Reykiaviku ustalono, że do zapewnienia globalnego zrównoważonego rozwoju projektów geotermalnych w nadchodzącej dekadzie niezbędne jest przestrzeganie poniższych zasad.

ZASADY

 1. Zrównoważona geotermia przynosi korzyści większe niż tylko produkcja energii
  •  Projekty geotermalne powinny zawsze przynosić korzyści społecznościom,
      obywatelom i klimatowi
  •  Projekty dotyczące generowania elektryczności z energii geotermalnej powinny
      zapewniać kaskadowe wykorzystanie ich możliwości przez społeczności lokalne
  •  Projekty geotermalne powinny angażować szerszą społeczność i rynki
 2. Zrównoważona geotermia wymaga współpracy interesariuszy
  •  Uznanie wyjątkowości i dopasowania wszystkich projektów geotermalnych do
      specyficznych warunków danej lokalizacji.
      Wspólna lekcja, jakiej mogą udzielić nam światowi eksperci   i społeczności,   
      zmniejsza ryzyko związane z rozwojem geotermii
  •  Projekty geotermalne powinny być istotne dla lokalnych społeczności
  •  Konieczne będzie zwiększenie skali projektów dotyczących energii geotermalnej,
      poszukiwanie korzyści z integracji instalacji geotermalnych z innym źródłami
      odnawialnymi oraz włączenie interesariuszy w przekazywanie informacji o szerszej
      ofercie geotermalnej
 3. Zrównoważona geotermia może pomóc osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  •  Projekty zrównoważonej geotermii mogą pomóc w osiągnięciu wszystkich Celów
      Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 7. Celu
      Zrównoważonego Rozwoju: zapewnienie wszystkim czystej i dostępnej cenowo
      energii

REKOMENDACJE DLA DECYDENTÓW

 1. Wsparcie dla gromadzenia oraz udostępniania danych i informacji•  Wsparcie publicznego dostępu do danych o podziemiu
  •  Ułatwienie wymiany danych w ramach społeczności międzynarodowej
 2. Konieczność tworzenia zachęt dla zrównoważonego rozwoju
  •  Ustanowienie ambitnych i jasnych celów dla odnawialnych źródeł energii
      odnawialnej wykorzystywanych do produkcji elektryczności oraz dla projektów
      bezpośredniego wykorzystania
  •  Wsparcie współpracy wielu interesariuszy w rozwoju strategii na rzecz
     odnawialnych źródeł energii i celów klimatycznych
  •  Mobilizacja kapitału w zrównoważonych projektach geotermalnych poprzez nowe
      i innowacyjne instrumenty finansowe i polityki zachęcające do zrównoważonego
      rozwoju
 3. Zrozumienie i przekazywanie informacji o szerszych korzyściach płynących ze zrównoważonego wykorzystywania zrównoważonej energii geotermalnej
  •  Społeczność geotermalna musi odnosić się zabierać głos w sprawach istotnych dla
      ludzi. W tym także w kontekście środowiskowym, społecznym i kulturowym
  •  Społeczność geotermalna powinna mówić wspólnym językiem, a jej komunikaty
      powinny nawiązywać do warunków lokalnych i uwzględniać wpływy globalne
  •  Proaktywnie mówić o energii geotermalnej i związanych z nią korzyściach do
      wszystkich interesariuszy spoza obszaru energii odnawialnej

Podpisali:

Dr Bjarni Palsson – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Pani Andrea Blair – Prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej

Reykjavik, 27 października 2021

światowy kongres geotermalny logo
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry