Dofinansowanie odwiertów geotermalnych w 15 miejscowościach w Polsce

NFOŚiGW sfinansuje wykonanie odwiertów geotermalnych na terenie 8 województw. Całkowita kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 229,2 mln zł, a beneficjentami jest 15 miejscowości w kraju. Przedsięwzięcie zakłada nie tylko konstrukcję otworów geotermalnych, ale także opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych w danych lokalizacjach.

15 beneficjentów w Polsce

Na liście miejscowości objętych programem „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” w poszczególnych województwach znalazły się:

  • dolnośląskie: Oława (10 094 610 zł), Trzebnica (17 350 000 zł), Głuszyca (15 400 000 zł);
  • kujawsko-pomorskie: Inowrocław (16 008 969 zł), Gąsawa (26 989 275 zł);
  • łódzkie: Łowicz (19 772 250 zł);
  • mazowieckie: Wołomin (12 070 000 zł), Piastów (12 774 591 zł), Otwock (11 421 503 zł), Żyrardów (19 955 553 zł);
  • śląskie: Jasienica (14 866 786 zł);
  • świętokrzyskie: Smyków (9 525 251 zł);
  • wielkopolskie: Gniezno (16 725 317 zł), gmina Wągrowiec (13 732 014 zł);
  • zachodniopomorskie: Dębno (12 519 824 zł).

Inwestycja w przyszłość kraju

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 12.08.2021 w Otwocku, podkreślali, że projekt ma znaczenie długofalowe i strategiczne oraz przyniesie korzyści nie tylko beneficjentom, ale całemu krajowi.

Prezes NFOŚiGW, Maciej Chorowski, mówił:

Projekty wskazane do finansowania łączą ze sobą komponent naukowy, badawczy z cechami utylitarnymi, które mogą przełożyć się na konkretne korzyści gospodarcze. Dobrze przygotowane, stabilne finansowanie przeznaczone dla konkretnych inicjatyw pozwoli nam włączać je w ambitne plany transformacji ciepłownictwa i szerzej rozumianej energetyki. Wsparcie oferowane w programach priorytetowych NFOŚiGW, m.in. takich jak „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, z którego finansujemy 15 omawianych dziś inwestycji, to sposób na szeregowanie strategicznych projektów w sekwencji od kosztu do zyskownej inwestycji. Ten zysk rozumiemy zarówno w znaczeniu dosłownym – finansowym, jak i naukowym, ekologicznym, czy zdrowotnym.

Wody termalne mają zostać wykorzystane na cele ciepłownictwa oraz produkcji energii elektrycznej. W późniejszych etapach, niewykluczone jest ich zagospodarowanie na cele m.in. turystyczne i lecznicze. Dodatkowo, projekt wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Stanowi zatem ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio wspomniał także o wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej krajowych ekspertów. Według niego, jest to ważny atut, który należy wykorzystać w kontekście rozszerzania udziału OZE w krajowej energetyce. Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski dodał, że mimo wysokich nakładów inwestycyjnych, geotermia jest najlepszym źródłem OZE.

Wiadomości PSG
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry