Dofinansowanie odwiertu geotermalnego w Trzebnicy

NFOŚiGW dnia 7 września 2021 r. w Warszawie udzielił dotacji na przedsięwzięcie pt. „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy” w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wartość dofinansowania wynosi 17,3 mln zł, przy czym całkowity koszt inwestycji to 18,7 mln zł.

Działanie ma na celu dokonanie rozpoznania warunków oraz określenie parametrów hydrogeologicznych utworów w Trzebnicy. W tym celu powstanie otwór geotermalny Jadwiga T-1, którego głębokość będzie sięgać 3000 m. Według prognoz, parametry wody w tym rejonie wynosić będą: 80°C (temperatura), 150 g/dm³ (mineralizacja) oraz 30 m³/h (wydajność).

Projekt, oprócz konstrukcji odwiertu, przewiduje także wykonanie prac badawczo-hydrogeologicznych, geofizycznych oraz laboratoryjnych, które mają zostać wykorzystane do stworzenia dokumentacji hydrogeologicznej. W jego ostatniej fazie, teren budowy zostanie zrekultywowany, a odpady zutylizowane. Na podstawie wyników projektu, możliwe będzie podjęcie decyzji o dalszym wykorzystaniu otworu Jadwiga T-1.

Źródło: NFOŚiGW

Wiadomości PSG
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry