ECO Kutno

ECO Kutno Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych. Jest przedsiębiorstwem o charakterze lokalnym, należącym do branży energetycznej – całość produkowanej energii cieplnej oraz świadczone usługi trafiają na rynek, który swoim obszarem obejmuje miasto Kutno. Spółka należy do grupy kapitałowej ECO S.A. o ugruntowanej pozycji na rynku, świadczącej swoje usługi na terenie 10 województw w Polsce.  

Ponadto, ECO Kutno prowadzi także usługi w zakresie: 

  • wykonawstwa sieci, przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych;  
  • prac projektowych dotyczących sieci, przyłączy ciepłowniczych i instalacji sanitarnych;  
  • zarządzania majątkiem ciepłowniczym – modernizacji, remontów; 
  • eksploatacji zleconej urządzeń ciepłowniczych odbiorców czy sprzedaży urządzeń ciepłowniczych. 

Unowocześnianie majątku firmy, w tym planowana budowa ciepłowni geotermalnej,  
ma korzystny wpływ na zwiększenie efektywności i jakość świadczonych przez spółkę usług,  
a także wysoki poziom bezpieczeństwa warunków pracy. ECO Kutno Sp. z o.o. aktywnie wykorzystuje w swoich działaniach narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu, dobrowolnie uwzględniając interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Równolegle do rozwoju technologicznego, spółka współpracując ze środowiskiem intensywnie angażuje się  
w działalność społeczną, w tym świadcząc szeroki wachlarz innowacyjnych ofert z zakresu edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych, na różnorodnym poziomie. Celem podejmowanych oryginalnych działań i realizowanych projektów jest popularyzacja wiedzy, rozwiązań i aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska i ochrony klimatu. 

Wynikiem podejmowanych przez spółkę starań mających na celu między innymi kształtowanie pozytywnego wizerunku są liczne otrzymane przez spółkę nominacje  
i wyróżnienia, do których niewątpliwie należą m.in. godło Firmy Przyjaznej Klientowi przyznawane w niezależnym badaniu ankietowym przez Klientów, którzy wysoko oceniają współpracę z przedsiębiorstwem czy certyfikat PreQurs świadczący o jakości ciepła systemowego przyznawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. W 2022 r. ECO Kutno została laureatem regionalnego etapu XXIX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry