EOG dla geotermii – nabór wniosków

Staraniem wielu osób, w tym członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Geotermicznego, w ramach środków rozdysponowywanych w Polsce jako fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (sponsorowane przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein) finansowane będą również projekty z zakresu geotermii.

W ramach trwającego właśnie naboru wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2014-2021 (łączna kwota 7 300 000 EUR, tj. ok 31 600 000 PLN).

Nabór wniosków trwa do 30.10.2020 do godziny 15:00.

Dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,33,budowa-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka.html

Zachęcamy Państwa do zainteresowania tym naborem, a także przekazania informacji znanym Państwu potencjalnym wnioskodawcom, którzy mogliby skorzystać z Funduszy EOG przeznaczonych dla geotermii.

W poprzedniej edycji zrealizowano zadania nieinwestycyjne takie jak Ener-gia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce. W ramach tego projektu odbyła się seria wizyt studyjnych mających na celu zapoznanie polskich samorządowców z praktyką w zakresie geotermii oraz wymianę doświadczeń pomiędzy Polakami, Norwegami i Islandczykami. Wykonano serię opracowań rozpoznających potencjał i możliwe kierunki wykorzystania geotermii w wybranych gminach w Polsce. Szersze podsumowanie projektu znajduje się tutaj.

Obecnie istnieje możliwość dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej w Polsce.

Zobacz, gdzie obecnie wykorzystywana jest energia geotermalna w naszym kraju.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry