Europejski Kongres Geotermalny 2022, Berlin, 17-22.10.2022 (EGC2022)

Centrum Kongresowe w Berlinie, w którym odbywał się EGC2022. Fot. B. Kępińska.
Centrum Kongresowe w Berlinie, w którym odbywał się EGC2022. Fot. B. Kępińska.

Główne fakty  

W dniach 17-22 października 2022 r. odbył się w Berlinie Europejski Kongres Geotermalny 2022 (European Geothermal Congress 2022). Jego współorganizatorami były Europejska Rada Energii Geotermalnej (EGEC) oraz Niemiecka Asocjacja Geotermalna (BVG). W Kongresie wzięło udział około 1300 uczestników oraz kilkudziesięciu wystawców z 45 krajów. Był to największy spośród dotychczasowych Europejskich Kongresów Geotermalnych.

Program Kongresu obejmował sesje otwierające sesje plenarne, sesje panelowe, kilkadziesiąt sesji technicznych, dwie duże sesje posterowe, sesję podsumowującą, kilka warsztatów i sesji organizowanych w ramach projektów międzynarodowych, a także wydarzenia specjalne. Obradom towarzyszyły wystawy i prezentacje na stoiskach kilkudziesięciu firm związanych z branżą geotermalną. Jeden dzień poświęcony był wycieczkom technicznym o różnej tematyce geotermalnej.

Kongres przebiegał pod hasłem Dekady Geotermalnej (#GeothermalDecade), podczas której rola geotermii w bezpieczeństwie energetycznym i zielonej transformacji ma być priorytetem politycznym na poziomach narodowych i unijnym. Oprócz dyskusji o rosnącym znaczeniu tego zasobu dla energetyki podczas referatów i sesji panelowych, międzynarodowi wystawcy prezentowali najnowsze rozwiązania techniczne dla geotermii m.in. z zakresu wiertnictwa, eksploatacji, odzyskiwania związków chemicznych i pierwiastków z wody geotermalnej, podziemnego magazynowania ciepła i chłodu, itd.

Rozszerzone abstrakty referatów nadesłanych i przedstawionych podczas Kongresu zamieszczono w elektronicznych materiałach kongresowych.

Udział przedstawiciela Rządu RP w sesji otwierającej Kongres   

W sesji otwierającej Kongres w dniu 17 października b.r. uczestniczył na zaproszenie organizatorów Pan dr Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik ds. Polityki Surowcowej Państwa. Przedstawił on działania Ministerstwa i Rządu RP dla rozwoju wykorzystania geotermii w Polsce, w tym m.in. programy finansowania projektów inwestycyjnych dla zagospodarowania tego źródła energii w ciepłownictwie i w innych dziedzinach w Polsce oraz tzw. Mapę drogową rozwoju geotermii w Polsce do 2040 r. Informacje o tych przełomowych dla rozwoju wykorzystania geotermii w Polsce działaniach wzbudziły duże zainteresowanie.  

Uczestnicy z Polski

Chociaż Kongres był największym z dotychczasowych, także pod względem liczby uczestników, to z Polski wzięło w nim udział tylko kilka osób reprezentujących kilka instytucji (jednocześnie wszyscy oni są członkami naszego Stowarzyszenia). Delegaci z Polski wygłosili kilka referatów podczas sesji technicznych, zaprezentowali także postery związane z różnorodną tematyką geotermalną. Dotyczyły one m.in. realizowanych obecnie z udziałem zespołów i autorów z Polski projektów (także międzynarodowych) i propozycji w tym zakresie, takich jak:

 • EnerGizerS – CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply;  
 • KeyGeothermal – Capacity building of the key stakeholders in the area of geothermal energy;
 • User4GeoEnergy – Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics;
 • Assessment of the shallow groundwater potential of the „Kościerzyna Morainic Island” for cold and heat seasonal energy storage;
 • A systematic analysis of geothermal data collection in Europe; Geothermal resources and local development in Poland; Water-Energy-Food Nexus: Geothermal water for agriculture (Geo4Food).

Rozszerzone abstrakty referatów nadesłanych i przedstawionych podczas Kongresu zamieszczono w elektronicznych materiałach kongresowych.

„Call for action” – „Wezwanie do działania”

Ważnym dokumentem przygotowanym na zakończenie EGC2022 jest „Call for action” kierowane do decydentów różnych szczebli, w tym rządów krajów członkowskich, w celu podjęcia jak najszybszych działań dla wsparcia finansowego i regulacyjnego energii geotermalnej, która w istotny sposób może przyczynić się do złagodzenia kryzysu energetycznego w Europie, zwłaszcza w sektorze ciepłownictwa (jako jedyne OZE dostępne bez ograniczeń cały rok), zwiększyć niezależność energetyczną oraz ograniczyć wzrost cen.

Tekst tego apelu będzie dostępny na stronie internetowej EGEC (oraz na stronie naszego Stowarzyszenia). Zgodnie z zamierzeniami inicjatorów Wezwania do działania powinno być ono przekazane decydentom, rządom krajowym, a także organom unijnym. „Call for action” w oryginalnej wersji angielskiej i w tłumaczeniu na polski zamieszczono na końcu tej relacji.

Doroczne Zebranie Członków i wybory Zarządu EGEC na kadencję 20222026 

Przy okazji Kongresu odbyła się także m.in. druga część Dorocznego Zebrania Członków EGEC za 2022 r., podczas której odbyły się wybory dziewięciu członków zarządu EGEC na kadencję 2022–2026. Przewodniczącym został wybrany dr Miklos Antics (będzie to jego druga kadencja). Pełna lista członków Zarządu EGEC jest ogłoszona na www.egec.org.  Ze strony PSG jako zbiorowego członka EGEC głosowała w tych wyborach jedna osoba.

Europejski Kongres Geotermalny 2025

Następny Europejski Kongres Geotermalny odbędzie się w 2025 r. w Zurychu w Szwajcarii, co ogłoszono podczas sesji kończącej Kongres.

Więcej informacji o Kongresie: https://europeangeothermalcongress.eu/
A
ktualne informacje z sektora geotermii w Europie: www.egec.org 

Relację przygotowali:

Aleksandra Kasztelewicz, Beata Kępińska, Maciej Miecznik  (PSG, IGSMiE PAN), Katarzyna Kurek (PSG, Wageningen University & Research), Anna Sowiżdżał (PSG, AGH WGGiOŚ KSE)

Grupka kilku uczestników z Polski.
Grupka kilku uczestników Europejskiego Kongresu Geotermalnego z Polski.

European Geothermal Congress 2022 – Call for action.
Geothermal must be the core of the energy transition

The participants of the European Geothermal Congress 2022 held on 17-22 October 2022 in Berlin, Germany, call for fast and effective action to accelerate the geothermal energy development in Europe.

Geothermal is the only local renewable source of baseload heating, cooling and electricity available everywhere, all the time.

The entire geothermal value-chain calls on governments and regulators to empower the industry to invest at the scale required to address the current energy supply and price emergency, climate crisis and economic malaise.

To do this, we need:

 • Clear political acknowledgement of the many benefits from geothermal;
 • Dedicated and sufficient funding streams;
 • Support for local authorities to plan heat network transitions; and a
 • European-wide financial risk mitigation framework.

The European Geothermal Congress 2022 was the largest gathering ever including, over 1220 companies and experts from over 45 nations!

We need action and we need it now.

Europejski Kongres Geotermalny 2022. Wezwanie do działania.
Energia geotermalna musi stanowić fundament transformacji energetycznej

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Geotermalnego 2022, który odbył się w dn. 17-22 października 2022 w Berlinie (Niemcy), wezwali do szybkich i skutecznych działań zmierzających do przyspieszenia stosowania energii geotermalnej w Europie.

Geotermia to jedyne lokalne i odnawialne źródło ciepła, chłodu i energii elektrycznej dostępne zawsze i wszędzie.

Uczestnicy łańcucha wartości geotermii wzywają rządy i przedstawicieli organów regulacyjnych o umożliwienie branży realizacji inwestycji w skali wymaganej do rozwiązania bieżących pilnych potrzeb związanych z dostawami i cenami energii, kryzysem klimatycznym i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną.

Aby to osiągnąć potrzeba:

 • Wyraźnej politycznej deklaracji uznającej liczne korzyści płynące z geotermii;
 • Celowego i wystarczającego finansowania;
 • Wsparcia władz lokalnych w planowaniu transformacji sieci ciepłowniczych; oraz
 • Ogólnoeuropejskich ram łagodzenia ryzyka finansowego.

Europejski Kongres Geotermalny 2022 zgromadził największą do tej pory liczbę uczestników, w tym ponad 1220 firm i specjalistów z ponad 45 krajów!

Zacznijmy działać natychmiast.

European Geothermal Congress 2022 w fotografiach  

Otwarcie EGC2022. Od lewej: Andre Deinhardt (sekretarz generalny BVG), Helge-Uve Braun (przewodniczący BVG), Miklos Antics (przewodniczący EGEC), Philippe Dumas (dyrektor wykonawczy EGEC). Fot. B. Kępińska.
Wystąpienie Pana Piotra Dziadzio - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika ds. Polityki Surowcowej Państwa, podczas sesji otwierającej EGC2022. Fot. B. Kępińska.
Wystąpienie Pana Piotra Dziadzio – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika ds. Polityki Surowcowej Państwa, podczas sesji otwierającej EGC2022. Fot. B. Kępińska.
Prezentacja wyników projektu “EnerGizerS – CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply”. Fot. K. Kurek.
Prezentacja wyników projektu “EnerGizerS – CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply”. Fot. K. Kurek.
Sesja techniczna (Geothermal solutions), prezentacja pt. “A systematic analysis of geothermal data collection in Europe”. Fot. Arch. EGC2022.
Sesja techniczna (Geothermal solutions), prezentacja pt. “A systematic analysis of geothermal data collection in Europe”. Fot. Arch. EGC2022.
Prezentacja projektu MF EOG pt: „Building the awareness and public acceptance of geothermal uses among key stakeholders in Poland (the EEA FM Project, 2020–2024)”. Fot. GEORG.
Prezentacja projektu MF EOG pt: „Building the awareness and public acceptance of geothermal uses among key stakeholders in Poland (the EEA FM Project, 2020–2024)”. Fot. GEORG.
Prezentacja projektu “User4GeoEnergy - Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics”. Fot. B. Kępińska.
Prezentacja projektu “User4GeoEnergy – Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics”. Fot. B. Kępińska.
Prezentacja posteru projektu “User4GeoEnergy - Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics”. Fot. A. Sowiżdżał.
Prezentacja posteru projektu “User4GeoEnergy – Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics”. Fot. A. Sowiżdżał.
Przentacja posteru pt. „Assessment of the shallow groundwater potential of the „Kościerzyna Morainic Island" for cold and heat seasonal energy storage”. Fot.B. Kępińska.
Prezentacja posteru pt. „Assessment of the shallow groundwater potential of the „Kościerzyna Morainic Island” for cold and heat seasonal energy storage”. Fot.B. Kępińska.
Ogłoszenie miejsca i daty kolejnego Europejskiego Kongresu Geotermalnego (6–10.10.2025, Zurych, Szwajcaria). Fot. A. Sowiżdżał.
Ogłoszenie miejsca i daty kolejnego Europejskiego Kongresu Geotermalnego (6–10.10.2025, Zurych, Szwajcaria). Fot. A. Sowiżdżał.
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry