Exalo Drilling (grupa PGNiG)

logo Exalo - członka wspierającego PSG

Exalo Drilling S.A. członek wspierający PSG.

EXALO Drilling S.A. to polskie przedsiębiorstwo należące do Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka posiada ponad 70-letnie doświadczenie w zakresie wierceń lądowych, w tym wierceń geotermalnych. Jego działalność skupia się na poszukiwaniach i wierceniach lądowych za węglowodorami, łupkami, rudami metali i złożami geotermalnymi.

 

Jako doświadczony wykonawca usług wiertniczych oferuje:

 • wykonywanie projektów geotermalnych w systemie „pod klucz”,
 • możliwość świadczenia usług wiertniczo-serwisowych w wybranym zakresie,
 • kompleksowe usługi rekonstrukcyjne istniejących otworów geotermalnych,
 • likwidację odwiertów.

 

Prowadząc prace wiertnicze za źródłami geotermalnymi jednocześnie zapewnia wszystkie niezbędne usługi towarzyszące wierceniom, w tym:

 • inżynierię otworów wiertniczych,
 • wiercenie i końcowe uzbrajanie otworów wiertniczych,
 • kompleksowy zakres serwisów otworowych: serwis cementowań i intensyfikacji, serwis płynów wiertniczych, serwis rdzeniowo-kierunkowy, serwis wyposażenia odwiertów, serwis coiled tubing i jednostek azotowych, serwis slickline, serwis testów produkcyjnych, serwis rekonstrukcji i likwidacji odwiertów,
 • utylizację odpadów powiertniczych,
 • przygotowywanie placów wierceń, dróg dojazdowych, itp.,
 • rekultywację terenu po zakończeniu prac na otworze,
 • Laboratorium Płynów i Cementów – akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Siedziba Spółki znajduje się w Pile, a pozostałe lokalizacje znajdują się  w Krakowie, Krośnie i Zielonej Górze. Spółka posiada swoje oddziały zagraniczne w: Pakistanie, Kazachstanie, Czechach, Czadzie, Tanzanii oraz spółkę zależną na Ukrainie.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry