Finansowanie otworów geotermalnych – dotacje NFOŚiGW

Jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminie 3 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 trwać będzie nabór w programie „Udostępniania wód termalnych w Polsce”. Alokacja środków to 70 mln zł.

Finansowane mają być przede wszystkim projekty, które będą cechowały się wysokim prawdopodobieństwem udokumentowania zasobów wód geotermalnych, dla których sporządzono wysokiej jakości projekt robót geologicznych. Nie przewiduje się finansowania odwiertów głębszych niż 3500m,

Wnioski podlegać będą ocenie Głównego Geologa Kraju, natomiast jednym z kryteriów dopuszczających będzie ocena zasadności realizacji przedsięwzięcia. Beneficjentami programu wsparcia mają być samorządy lub ich związki, a wyłonione projekty otrzymają 100% dotacji na koszty kwalifikowane.

Na stronie internetowej NFOŚiGW zamieszczono także ogłoszenie o konkursie https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-konkursie, w którym podkreślono, że w przypadku wniosków zawierających wiele wariantów – uwzględniany będzie jedynie wariant, który otrzyma najniższą liczbę punktów. Udostępniono również m.in. regulamin konkursu, dokument omawiający kwalifikowalność kosztów.

Wiadomości PSG
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry