Forum niemiecko-polskie w Niemczech 12-14.11.2014

13.11.2014 – Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii i Agencja Energetyczna Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Federalne Stowarzyszenie Geotermiczne (GtV) i Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)  wraz z PORT PC jako partnerem  zapraszają na Niemiecko-Polski Dzień Geotermii.
Celem spotkania jest  wzajemne poznanie, wymiana informacji, nawiązanie kontaktów  i współpracy pomiędzy firmami,  naukowcami, praktykami z  obu krajów. Będą temu służyły planowane forum, warsztaty i bezpośrednie rozmowy, stwarzające okazję do nawiązania kontaktów biznesowych i  uzyskania informacji nt. stanu i perspektyw geotermii w obu krajach. Dzień Geotermii odbywa się w ramach GEO-T Expo.

Załącznik

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry