Geotermia i PSG na szczycie COP24 w Katowicach

Tegoroczny wielki szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach dobiegł już końca. O sukcesie polskiej prezydencji mówi się wiele w ogólnopolskich mediach. Warto także zwrócić uwagę na sprawę promowania podczas COP24 energii geotermalnej jako ekologicznie czystego i odnawialnego źródła energii, sprzyjającego ochronie klimatu. Tematyka geotermalna była poruszana w trakcie kilku tzw. „wydarzeń towarzyszących” w kontekście właśnie możliwości jej wykorzystania w łagodzeniu zmian klimatycznych. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego byli na nich obecni w roli uczestników sesji, panelistów oraz organizatorów jednego z wydarzeń.

6. grudnia miała miejsce sesja dotycząca geotermii we wschodniej Afryce, w rejonie wschodnioafrykańskiego systemu ryftowego: Geothermal Energy Development in East Africa. W roli panelistów wystąpili przedstawiciele ministerstw energii Etiopii, Dzibuti, Kenii , Tanzanii, AUC (African Union Commission) oraz firm geotermalnych operujących we wschodniej Afryce. Tematem wiodącym było tworzenie narzędzi łagodzenia ryzyka geologicznego (GRMF) w przedsięwzięciach geotermalnych w warunkach wschodnioafrykańskich. Sesji przewodniczył prezydent Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA) – Pan Alexander Richter, który przyjechał do Polski specjalnie na tę sesję. Była to więc okazja dla przedstawicieli PSG do spotkania z prezydentem IGA i przedyskutowania spraw dotyczących wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć, organizacji naszych kontaktów i współpracy. Odbyła się także krótka rozmowa z przedstawicielem NFOŚiGW (instytucji finansującej projekty geotermalne w Polsce) oraz parlamentarzystami.

Beata Kępińska – prezes PSG, Ewa Kurowska (sekretarz PSG) oraz Prezydent IGA – Alexander Richter w Pawilonie Polskim podczas COP24 w Katowicach (fot. PSG)
Beata Kępińska – prezes PSG, Ewa Kurowska (sekretarz PSG) oraz Prezydent IGA – Alexander Richter w Pawilonie Polskim podczas COP24 w Katowicach (fot. PSG)

W dniu 11. grudnia odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Renewable Energy Alliance  pt.: Stronger togetherw której podejmowano temat przekształcenia systemów światowej produkcji energii, zwłaszcza elektrycznej w taki sposób, by do 2050 r. wykorzystywały w 100% źródła odnawialne! Jednym z propagatorów tej idei jest Hans Josef Fell, przewodniczący organizacji Energy Watch Group z Niemiec, który przedstawił referat wprowadzający, a wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele głównych światowych organizacji branży OZE, w tym prezes PSG Beata Kępińska, reprezentująca podczas tego wydarzenia Zarząd Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA).

Beata Kępińska - prezes PSG i przedstawicielka Zarządu IGA w panelu pt. Stronger Together: Showcasing Success of a Global 100% Renewable Energy System
Beata Kępińska – prezes PSG i przedstawicielka Zarządu IGA w panelu pt. Stronger Together: Showcasing Success of a Global 100% Renewable Energy System

Również 11. grudnia w Pawilonie Polskim podczas sesji Czyste, innowacyjne technologie była mowa o innowacyjnych technologiach dla ochrony klimatuWziął w niej czynny udział Prezes PEC Geotermia Podhalańska S.A. – Pan Wojciech Ignacok przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa na Podhalu jako dobry przykład wykorzystania innowacyjnej technologii (wykorzystania energii geotermalnej) dla ochrony klimatu w Polsce. Prezes Ignacok w imieniu Geotermii Podhalańskiej odebrał także tego dnia nagrodę przyznaną przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Gratulujemy!

fragment_rollup

13. grudnia – w dniu poświęconym w Pawilonie Polskim ciepłownictwu – w godzinach 17:30 – 18:30 odbyła się intensywnie przygotowywana przez kilka tygodni sesja Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego pt.: Geothermal energy in Poland – perspectives of use in low-emission heating for climate change mitigation and sustainable development. Było to jedyne wydarzenie podczas COP24 w całości poświęcone geotermii w Polsce, jej roli i perspektywom w zakresie niskoemisyjnego ciepłownictwa i łagodzenia zmian klimatycznych. Podczas naszej polskiej sesji geotermalnej zaproszeni eksperci zaprezentowali następujące referaty:

Title:
Geothermal energy in Poland – perspectives of use in low-emission heating for climate change mitigation and sustainable development.
Form:
The experts’ panel discussion and short PowerPoint presentations; exposition of posters / rollups on geothermal in Poland, activity of the Polish Geothermal Society and cooperating entities.
Chairing a session:
Beata Kępińska, President of the Polish Geothermal Society
Grzegorz Burek, Editor-in-chief of the „GlobEnergia” magazine
Ewa Kurowska, Secretary of the Polish Geothermal Society
Topics:
– The role of geothermal energy in climate change mitigation – the world and the European perspective;
– The role of geothermal energy in Poland in State initiatives;
– Geothermal energy resources in Poland, the state and prospects for its use in low-emission heating as a way to mitigate climate change and sustainable energy development;
– Significant ecological, economic and social effects achieved so far by geothermal heating in Poland;
– Examples of good practices of geothermal heating in Poland;
– The role of cooperation between industry, science and practice with government entities in implementation of appropriate policies and tools for geothermal development for low-emission heating etc. in Poland;
– Cooperation of Polish geothermal experts with their partners from other countries focused on low-emission heating, climate protection and sustainable development
Panelists:
Expert:Content of the speech:
B. Kępińska, E. Kurowska, G. BurekWelcome and opening of side event
Beata Kępińska (Polish Geothermal Society,  International Geothermal Association BoD member)Importance of geothermal energy in climate change mitigation – the global and European perspective
Ms Anna Sowiżdżał
(Polish Geothermal Society BoD member;
AGH University of Science and Technology), Mr Marek Hajto (Polish Geothermal Society, vice-president; AGH University of Science and Technology)
Geothermal resources in Poland
Ms  Beata Kępińska  (Polish Geothermal Society, president; Mineral and Energy Economy Research Institute PAS)Geothermal in Poland: the current state and prospects for development in low-emission heating and other applications
Mr Arkadiusz Biedulski (Polish Geothermal Society, vice-president; G-Term Energy and G-Drilling, Chairman of the Board)Zero-emission geothermal heating in Poland. Example of good practice: city of Stargard
Mr Wojciech Ignacok (Chairman of the Board,
PEC Geotermia Podhalańska SA)
Zero-emission geothermal heating in Poland. Example of good practice: Podhale Region
Mr Grzegorz Burek (editor-in-chief, „GlobEnergia”)Shallow geothermal energy in Poland
Beata Kępińska, Grzegorz BurekDiscussion.
Conclusions. Farewell

Nasza krótka, ale niezwykle treściwa sesja była dobrze przygotowana, wniosła ważne treści w całokształt dysputy o potrzebach energetycznych współczesnego świata i Polski, ich zaspokajaniu, kosztach i  korzyściach dla środowiska naturalnego; zwróciła uwagę podczas tego ważnego szczytu na rolę, jaką geotermia może odegrać w skutecznym rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Cieszymy się, że uczestniczyło w niej liczne grono osób z kraju oraz z zagranicy, a wiele spośród nich brało też udział w ożywionej dyskusji.

W zorganizowanej przez PSG sesji wzięły udział ważne osobistości polskiej geotermii, m.in. członkowie zarządów ciepłowniczych przedsiębiorstw geotermalnych: A. Biedulski (v-ce prezes PSG, prezes G-Term Energy, Stargard), W. Ignacok i P. Kupczak (PEC Geotermia Podhalańska SA), J. Kurpik i R. Kaliński (Geotermia Uniejów Sp. z o.o.), K. Sońta (przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.). Obecny był także p. P. Sałek - doradca Prezydenta RP ds. środowiska
W zorganizowanej przez PSG sesji wzięły udział ważne osobistości polskiej geotermii, m.in. członkowie zarządów ciepłowniczych przedsiębiorstw geotermalnych: A. Biedulski (v-ce prezes PSG, prezes G-Term Energy, Stargard), W. Ignacok i P. Kupczak (PEC Geotermia Podhalańska SA), J. Kurpik i R. Kaliński (Geotermia Uniejów Sp. z o.o.), K. Sońta (przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.). Obecny był także p. P. Sałek – doradca Prezydenta RP ds. środowiska.

Chcielibyśmy mieć także nadzieję, że przedstawienie niewątpliwych sukcesów naszych polskich ciepłowni geotermalnych zostało zauważone nie tylko przez zwyczajnie zainteresowanych tematyką uczestników COP24, ale także przez polityków i decydentów, którzy licznie odwiedzali Pawilon Polski w dniach szczytu. Rozumiejąc konieczność bazowania polskiej energetyki w przeważającej części na węglu, o czym chętnie rozmawiano podczas szczytu, pragniemy zwrócić jednak uwagę, że jako kraj mamy sukcesy we wdrażaniu w polskim ciepłownictwie odnawialnych, ekologicznych, zdrowych dla klimatu rozwiązań w postaci ciepłownictwa opartego na geotermii, co jest naszym wkładem w procesie osiągania celów stawianych nam przez Unię Europejską i wypełniania zobowiązań wynikających m.in. z Porozumienia Paryskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii  – i są to sukcesy, którymi należy się chwalić na forach międzynarodowych, zwłaszcza w gremiach politycznych, a nie tylko przekonywać, że Polska węglem stoi i basta! Wierzymy też, że uwzględnienie problematyki geotermalnej w programie Pawilonu Polskiego to kolejny krok w kierunku szerszego wykorzystania geotermii w naszym kraju.

W pracy organizacyjnej nad przygotowaniem tej sesji, oprócz przedstawicieli PSG, brali także udział redaktorzy magazynu GlobEnergia. Dziękujemy za owocną współpracę! Dziękujemy także organizatorom z ramienia Ministerstwa Środowiska oraz  Lasom Państwowym – gospodarzom Pawilonu Polskiego za sprawne wsparcie logistyczne i organizacyjne oraz umożliwienie nam przedstawienia przygotowanych przez nas treści w tak profesjonalnie przygotowanym miejscu spotkania.

Ewa Kurowska, Sekretarz PSG

Uczestnicy sesji dot. polskiej geotermii w Pawilonie Polskim (fot. Globenergia)
Uczestnicy sesji dot. polskiej geotermii w Pawilonie Polskim (fot. GlobEnergia)
- Dr Anna Sowiżdżał (PSG, AGH) podczas referatu na temat zasobów energii geotermalnej w Polsce w Pawilonie Polskim, COP24 w Katowicach (fot. GlobEnergia)
– Dr Anna Sowiżdżał (PSG, AGH) podczas referatu na temat zasobów energii geotermalnej w Polsce w Pawilonie Polskim, COP24 w Katowicach (fot. GlobEnergia)
rozmowy kuluarowe w Pawilonie Polskim podczas COP24 (fot. PSG)
Rozmowy kuluarowe w Pawilonie Polskim podczas COP24 (fot. PSG)
A Polska to jednak głównie węgiel? Fragment polskiego terytorium podczas COP24 (fot. PSG)
A Polska to jednak głównie węgiel? Fragment polskiego terytorium podczas COP24 (fot. PSG)
Beata Kępińska (PSG) i Grzegorz Burek (GlobEnergia) podczas prowadzenia sesji o polskiej geotermii w Pawilonie Polskim podczas COP24 (fot. PSG)
Beata Kępińska (PSG) i Grzegorz Burek (GlobEnergia) podczas prowadzenia sesji o polskiej geotermii w Pawilonie Polskim podczas COP24 (fot. PSG)
Prezes GtermEnergy i G-Drilling, V-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego - Arkadiusz Biedulski podczas wystąpienia na temat Geotermii Stargard (fot. PSG)
Prezes G-TermEnergy i G-Drilling, V-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
– Arkadiusz Biedulski podczas wystąpienia na temat Geotermii Stargard (fot. PSG)
20181206_121413_2
A Polska to jednak głównie węgiel? Fragment polskiego terytorium podczas COP24 (fot. PSG)
prezes PEC Geotermia Podhalańska podczas dyskusji (foto GLOBEnergia)
Prezes PEC Geotermia Podhalańska podczas dyskusji (foto GlobEnergia)
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry