Geotermia Konin Sp. z o.o.

 

Geotermia  Konin Sp. z o.o.  powstała w 2012 r. w celu   zaprojektowania i wykonania odwiertów, a następnie  eksploatacji i zagospodarowania pozyskanych wód geotermalnych.

W latach 2014-2015 odwiercono  badawczo – eksploatacyjny otwór Konin GT – 1, zlokalizowany na Wyspie Pociejewo  usytuowanej między Starym a Nowym Koninem.

Otworem Konin GT-1, z utworów jury dolnej na głębokości 2660 m, ujęto wodę geotermalną o temperaturze  ok. 94ºC i wydajności 140-150 m³/h. Są to najwyższe parametry spośród istniejących geotermii w Polsce.

Woda geotermalna z Konina jest to wysoko (15,04%) zmineralizowana woda typu chlorkowo-sodowego, zawierająca także wiele mikroelementów. Spełnia ona wszelkie parametry wody leczniczej.

Ze względu na bardzo wysoką mineralizację wody, warunkiem koniecznym eksploatacji zasobów geotermalnych jest wykonanie drugiego odwiertu w odległości co najmniej 800 m od pierwszego, do którego wykorzystane już wody będą z powrotem zatłaczane do złoża.

Przewidywane kierunki zagospodarowania wód geotermalnych Konina  to: energetyka, rekreacja i balneologia. Planuje się budowę ciepłowni geotermalnej (2018r.) oraz kompleksu rekreacyjno-leczniczego z dużą ilością basenów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zespołu gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych dla zabiegów balneologicznych. Uzupełnieniem tego kompleksu będzie kilkuhektarowy park zdrojowy z tężniami, palmiarnią i wieżą widokową.

Wysoka temperatura uzyskanej wody geotermalnej stwarza możliwości szerokiego wykorzystania jej w  celach energetycznych, zarówno do ogrzewania obiektów, które powstaną na Wyspie Pociejewo, jak i  do produkcji energii elektrycznej.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: www.geotermiakonin.pl/   oraz pokrewnych

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry