Geotermia – recepta na smog

Wyjątkowo długotrwały, silny i niebezpieczny smog, jakiego doświadczają tej zimy mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce – to przede wszystkim efekt nieekologicznego ogrzewania. Ta sytuacja po raz kolejny dobitnie wskazuje na pilną konieczność zmiany stosowanych paliw i sposobów ogrzewania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i przyczynia się do poprawy obecnego stanu.

W wielu przypadkach rozwiązaniem jest geotermia – 100% czystego, ekologicznego, lokalnego źródła energii. Już od dawna powinna być stosowana w ciepłownictwie w Polsce na skalę znacznie większą niż dotychczas (obecnie mamy w Polsce tylko 6 funkcjonujących ciepłowni geotermalnych) tym bardziej, że w kraju pracuje około 500 sieci ciepłowniczych. Do części z nich można wprowadzić ciepło geotermalne (przynajmniej na pokrycie części potrzeb grzewczych), a wiele miejscowości znajduje się w rejonach potencjalnie perspektywicznych pod względem zasobów wód geotermalnych.

Na taką potrzebę i możliwości wskazuje od wielu lat Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i współpracujące środowiska. W szczególności – poprzez proponowaną do realizacji od 2007 r. koncepcję rozwoju geotermii w miastach – zwłaszcza tych, które już posiadają sieci ciepłownicze i znajdują się w rejonach perspektywicznych dla pozyskania wód geotermalnych. W centrum zainteresowania powinno być przede wszystkim nawet kilkadziesiąt miast na Niżu Polskim. Niestety – pomimo wielu starań ze strony PSG i kontaktów z przedstawicielami poprzednich rządów, ta propozycja w ubiegłych latach nie spotkała się z wystarczającym zainteresowaniem i decyzjami. Obecnie istnieje szansa, że w najbliższych latach zastanie uruchomionych kilka ciepłowni geotermalnych dzięki wprowadzeniu w 2016 r. rządowemu programowi wsparcia dla geotermii.

Podkreślamy, że Polska posiada zasoby wód i energii geotermalnej odpowiednie do zastosowania m.in. w ciepłownictwie na znacznie większą niż obecnie skalę, a zatem – ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze spalania tradycyjnych paliw i powstawania smogu.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z najlepszymi naukowcami i specjalistami z wiodących instytucji i ośrodków w kraju zajmujących się geotermią i możliwościami jej wykorzystania w ciepłownictwie.

Służymy dalszymi szczegółami.

 

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry