„Geotermia w Miastach” – Program

Konferencja
„Geotermia w miastach – wybrane uwarunkowania i możliwości wykorzystania
w ciepłownictwie i rekreacji”
Patronat: Pan Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich
10 maja 2011 r., Hotel „Panorama”, ul. Tarczyńska 109, 96 – 320 Mszczonów


Program*
08.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników
Sesja inauguracyjna
10.00 – 10.30 – Powitanie uczestników Konferencji, wystąpienia inauguracyjne
Sesja informacyjna
10.30 – 10.55 – Zasoby energii geotermalnej w Polsce i możliwości ich wykorzystania – prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki,
mgr inż. Marek Hajto (Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH)
10.55 – 11.25 – Podstawowe prace wiertnicze i badania związane z udostępnieniem i rozpoznaniem złoża geotermalnego –
mgr inż. Tomasz. Wójtowicz, mgr inż. Jerzy Mikos (Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o.)
11.25 – 11.40 – Rola badań geofizycznych w geotermii – mgr inż. Barbara Czerwińska (Geofizyka Kraków Sp. z o.o.)
11.40 – 11.55 – Projekty związane z wykorzystaniem energii geotermalnej w Polsce – wybrane przykłady – dr inż. Wiesław Bujakowski (Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN)
11.55 – 12.10 – Przerwa
12.10 – 12.35 – Koncepcja rozwoju ciepłowni geotermalnych w miastach – inż. Zdzisław Bociek (Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)
12.35 – 12.55 – Działania resortu środowiska w celu promowania geotermii – mgr Andrzej Przybycin (Z-ca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska)
12.55 – 13.15 – Możliwości wsparcia projektów geotermalnych w świetle działań i dokumentów Ministerstwa Gospodarki –
mgr Janusz Pilitowski, mgr Małgorzata Turalska (Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki)
13.15 – 13.35 – Zasady finansowania inwestycji geotermalnych ze środków NFOŚiGW – mgr Maria Malinowska, mgr Beata Kuś,
mgr Artur Sobczak (Departament Ochrony Ziemi, Wydział Geologii i Górnictwa NFOŚiGW)
13.35 – 13.45 – Procedury formalno-prawne związane z projektami geotermalnymi – dr inż. Barbara Tomaszewska (Zakład Energii
Odnawialnej IGSMiE PAN)
13.45 – 14.15 – Dyskusja
14.15 – 15.15 – Obiad
Prezentacja obiektów geotermalnych w Mszczonowie
15.15 – 15.35 – Odnawialne źródła energii czynnikiem rozwoju miasta – mgr inż. Józef Grzegorz Kurek (Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów)
15.35 – 15.55 – Instalacja geotermalna w Mszczonowie – historia, teraźniejszość i przyszłość – mgr inż. Marek Balcer (PEC Geotermia
Mazowiecka S.A.)
15.55 – 16.15 – „Termy Mszczonów” – mgr inż. Michał Szymański (OSiR w Mszczonowie)
16.30 – 18.00 – Wyjazd do Ciepłowni geotermalnej i „Term Mszczonów”
18.30 – 24.00 – Biesiada i spotkanie towarzyskie – „Chata góralska” obok Hotelu „Panorama”

* Szczegóły programu mogą ulec nieznacznym zmianom

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry