III Kongres Podziękowania

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego dziękuje wszystkim uczestnikom III Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego w Lądku – Zdroju, który odbył się w dniach 28-30 września 2011 r., członkom Komitetu Honorowego, Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego, Współorganizatorom, Patronom i Sponsorom.


Na sukces Kongresu złożyły się interesujące referaty dotyczące szerokiej problematyki geotermalnej, aktywny udział wielu uczestników w dyskusjach toczonych podczas obrad i w kuluarach, spotkaniach towarzyskich oraz życzliwa i miła atmosfera towarzysząca Kongresowi od pierwszych chwil aż do jego zakończenia. Przyczyniły się do tego zapewne wyjątkowość Lądka Zdroju, a przede wszystkim osobowości i zaangażowanie głównych Organizatorów – Pana Prof. Wojciecha Ciężkowskiego, Pani Dr Barbary Kiełczawy, Pani Dr Elżbiety Liber- Makowskiej wspieranych przez Organizatorów z Uzdrowiska Lądek – Długopole SA oraz Miasta Lądek – Zdrój.

Składamy wyrazy podziękowania wszystkim Współorganizatorom Kongresu:
– Zakładowi Geologii i Wód Mineralnych Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej,
– Instytutowi Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii,
– Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH,
– Uzdrowisku Lądek – Długopole S.A.,
– Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa – Oddział we Wrocławiu.
Słowa podziękowania należą się także innym osobom, które na różne sposoby włączyły się w przygotowania i przebieg Kongresu.
Dziękujemy Patronom Honorowym Kongresu:
– Ministrowi Gospodarki – Panu Waldemarowi Pawlakowi,
– Głównemu Geologowi Kraju – Panu Henrykowi J. Jezierskiemu (Ministerstwo Środowiska),
– Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – Panu Rafałowi Jurkowlańcowi.
Jesteśmy wdzięczni Sponsorom Kongresu:
– KGHM Polska Miedź S.A. (Sponsorowi głównemu),
– PGNiG SA,
– PRWiG Sp. z o.o.,
– Geofizyce Kraków Sp. z o.o.,
– Urzędowi Miasta Lądek-Zdrój.
Dziękujemy Patronom medialnym, którymi były czasopisma branżowe o uznanej renomie:
– GlobEnergia,
– Czysta Energia,
– Ecomanager.
Mamy nadzieję, że III Ogólnopolski Kongres Geotermalny spełnił jego cele i oczekiwania. Był także realizacją podstawowych celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Cieszymy się, że zgromadził duże grono uczestników – naukowców, studentów, praktyków, inwestorów, przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, osób z innych środowisk. Był forum do wymiany rzetelnych informacji, prowadzenia dyskusji, nawiązywania kontaktów zawodowych, odbywających się w rzeczowej i przyjaznej dla wszystkich atmosferze.
Ważnym podsumowaniem Kongresu są Wnioski przygotowane przez Komisję Wnioskową, które, podobnie jak relacja z jego obrad autorstwa Pana Dr. Piotra Kubskiego, znajdują się w dalszej części tej strony.
Dziękując jeszcze raz za Państwa udział i wkład w sukces III Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, życzymy wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy i realizacji projektów dotyczących wykorzystania energii geotermalnej.

Do zoboczenia podczas następnego  IV  Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, a także podczas innych konferencji , spotkań oraz inicjatyw dotyczących geotermii!

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
/-/ Beata Kępińska, prezes Zarządu

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry