Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) rozpoczął działalność w latach osiemdziesiątych XX w. (początkowo pod nazwą Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). Jest ważnym krajowym podmiotem w zakresie kształtowania postępu naukowego i badawczego w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią. Zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym ponad 50 osób na stanowiskach naukowych.

Pion naukowy Instytutu tworzą 4 Zakłady: Zakład Polityki i Badań Strategicznych, Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego, Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska, Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych. W ich strukturach działa kilkanaście pracowni specjalistycznych

IGSMiE PAN posiada wysoką pozycję naukową (kategorię  „A” w ocenie parametrycznej jednostek naukowych), dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska. Realizuje rocznie około 90 prac naukowo-badawczych, w tym kilka – kilkanaście projektów międzynarodowych. Współpracuje z ponad 30 krajowymi jednostkami naukowymi i wieloma zagranicznymi. Wykonuje prace badawcze dla blisko 100 podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą. Efekty prac naukowych są zawarte w około 150 publikacjach rocznie.  

IGSMiE PAN  jest pionierem  prac badawczo-rozwojowych i praktycznego wykorzystania energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych w Polsce, a do sukcesów w tym zakresie należy m.in. zaprojektowanie i uruchomienie na przełomie lat 1980./1990. pierwszego w Polsce Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego Bańska – Biały Dunajec PAN. Zakład ten zainicjował prace badawczo–wdrożeniowe nad ciepłownictwem geotermalnym oraz innymi sposobami wszechstronnego (kaskadowego) zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce, a pomyślne wyniki jego funkcjonowania były podstawą założenia Geotermii Podhalańskiej (obecnie PEC Geotermia Podhalańska S.A.), stanowiły też  ważny przykład dla organizacji i funkcjonowania kolejnych ciepłowniczych zakładów geotermalnych w Polsce. Pionierskie prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe Instytutu obejmują także m.in. pierwszą w Polsce rekonstrukcję otworu wiertniczego do celów wydobywania wody geotermalnej, a tak przystosowany otwór Mszczonów IG-1 jest od 25 lat podstawą ciepłownictwa sieciowego w tym mieście, które realizuje Geotermia Mazowiecka S.A.  

Zainicjowane i prowadzone przez Instytut w ramach DZG PAN, a następnie Laboratorium Geotermalnego PAN, prace badawczo-rozwojowe są kontynuowane i rozwijane przez Zakład Odnawialnych Źródeł Energii – Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN.  
Prowadzi on badania związane z ocenami potencjału wód geotermalnych oraz możliwości technicznych i ekonomicznych ich gospodarczego wykorzystania. Podejmuje również tematykę energetycznego zagospodarowania zasobów wymienionych wód, optymalizacji źródeł energii wykorzystujących OZE oraz systemy pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w układach hybrydowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zespół Pracowni stanowią specjaliści z dziedzin i dyscyplin naukowych takich jak geologia, geotermia, hydrogeologia, geofizyka, górnictwo, inżyniera środowiska, energetyka, ciepłownictwo. Niektóre osoby posiadają uprawnienia do nadzorowania prac geologicznych (m.in. kat. IV) i górniczych (m.in. kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego, geologa górniczego, osoby dozoru ruchu). Pracownia angażuje się także m.in. w działalność popularyzacyjną i edukacyjną z zakresu geotermii i innych OZE. Wieloletnia praca naukowa członków zespołu była wyróżniana licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Więcej informacji: https://min-pan.krakow.pl

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) rozpoczął działalność w latach osiemdziesiątych XX w. (początkowo pod nazwą Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). Jest ważnym krajowym podmiotem w zakresie kształtowania postępu naukowego i badawczego w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią. Zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym ponad 50 osób na stanowiskach naukowych.

Pion naukowy Instytutu tworzą 4 Zakłady: Zakład
Polityki i Badań Strategicznych, Zakład Badań Rynku Surowcowego i
Energetycznego, Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska, Zakład
Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych. W ich strukturach działa
kilkanaście pracowni specjalistycznych

IGSMiE PAN posiada wysoką pozycję naukową (kategorię  „A” w ocenie parametrycznej jednostek
naukowych), dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska. Realizuje rocznie około
90 prac naukowo-badawczych, w tym kilka – kilkanaście projektów
międzynarodowych. Współpracuje z ponad 30 krajowymi jednostkami naukowymi i
wieloma zagranicznymi. Wykonuje prace badawcze dla blisko 100 podmiotów
gospodarczych w kraju i zagranicą. Efekty prac naukowych są zawarte w około 150
publikacjach rocznie.  

IGSMiE PAN  jest pionierem  prac badawczo-rozwojowych i praktycznego wykorzystania energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych w Polsce, a do sukcesów w tym zakresie należy m.in. zaprojektowanie i uruchomienie na przełomie lat 1980./1990. pierwszego w Polsce Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego Bańska – Biały Dunajec PAN. Zakład ten zainicjował prace badawczo–wdrożeniowe nad ciepłownictwem geotermalnym oraz innymi sposobami wszechstronnego (kaskadowego) zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce, a pomyślne wyniki jego funkcjonowania były podstawą założenia Geotermii Podhalańskiej (obecnie PEC Geotermia Podhalańska S.A.), stanowiły też  ważny przykład dla organizacji i funkcjonowania kolejnych ciepłowniczych zakładów geotermalnych w Polsce. Pionierskie prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe Instytutu obejmują także m.in. pierwszą w Polsce rekonstrukcję otworu wiertniczego do celów wydobywania wody geotermalnej, a tak przystosowany otwór Mszczonów IG-1 jest od 25 lat podstawą ciepłownictwa sieciowego w tym mieście, które realizuje Geotermia Mazowiecka S.A.  

Zainicjowane i prowadzone przez Instytut w ramach DZG PAN, a następnie Laboratorium Geotermalnego PAN, prace badawczo-rozwojowe są kontynuowane i rozwijane przez Zakład Odnawialnych Źródeł Energii – Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN.  
Prowadzi on badania związane z ocenami potencjału wód geotermalnych oraz możliwości technicznych i ekonomicznych ich gospodarczego wykorzystania. Podejmuje również tematykę energetycznego zagospodarowania zasobów wymienionych wód, optymalizacji źródeł energii wykorzystujących OZE oraz systemy pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w układach hybrydowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zespół Pracowni stanowią specjaliści z dziedzin i
dyscyplin naukowych takich jak geologia, geotermia, hydrogeologia, geofizyka,
górnictwo, inżyniera środowiska, energetyka, ciepłownictwo. Niektóre osoby posiadają
uprawnienia do nadzorowania prac geologicznych (m.in. kat. IV) i górniczych
(m.in. kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego, geologa górniczego,
osoby dozoru ruchu). Pracownia angażuje się także m.in. w działalność
popularyzacyjną i edukacyjną z zakresu geotermii i innych OZE. Wieloletnia
praca naukowa członków zespołu była wyróżniana licznymi odznaczeniami i
nagrodami.

Więcej informacji: https://min-pan.krakow.pl