IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny w Zakopanem

IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 30.09 – 2.10.2013, Zakopane

Informacja

W dniach 30 września – 2 października 2013 r. w Zakopanem odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Organizatorami Kongresu są Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PEC Geotermia Podhalańska SA oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, Redakcja czasopisma „GLOBEnergia. Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii”.

Partnerami Kongresu są Terma Białka, Terma Bukovina, Polskie Tatry SA, Termy Szaflary. Sponsorami są następujące firmy: Fundacja Polska Miedź, PGNiG SA, GWE POLBUD, Danfoss Polska Sp. z o.o., PRWiG, G-Term Energy, Viessman, Rehau, Stacja Narciarska i Kąpielisko Geotermalne Szymoszkowa.

      Patronat Honorowy nad Kongresem objęli:

 • Minister Gospodarki – Pan Janusz Piechociński,
 • Główny Geolog Kraju – Pan Grzegorz Piotr Woźniak,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa.

Patronat medialny objęły czasopisma branżowe GlobEnergia, Czysta Energia oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze, a także portale CIRE i Nowa Energia.

Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem adresowanym do środowisk naukowców, praktyków, inwestorów, firm usługowych, badawczo-rozwojowych itp. działających w szeroko pojętym sektorze geotermii – począwszy od eksploracji i poszukiwań geologicznych poprzez wiercenia, badania otworowe, udostępnianie, eksploatację złóż do praktycznego wykorzystania wód i energii geotermalnej, projektowania i wykonywania otworów, instalacji, a także inwestowania, ekonomiki, technologii oraz perspektyw geotermii w Polsce.

W Kongresie weźmie udział ok. 200 osób.

Szczególną okazją do spotkania w Zakopanem (i na Podhalu) środowiska osób i firm działających w sektorze geotermii jest jubileusz 20-lecia PEC Geotermia Podhalańska SA – przedsiębiorstwa, które od 1994 r. prowadzi działalność ukierunkowaną na wykorzystanie wód geotermalnych w celach grzewczych. Jego powołanie było efektem poprzedzających je prac badawczych i doświadczalnych, w które zaangażowane były ośrodki naukowo-badawcze i wybitni specjaliści.

Podczas sesji jubileuszowej przedstawione będą doświadczenia, dzień dzisiejszy i plany rozwojowe firmy, która jest największym dostawcą ciepła geotermalnego w Polsce i jednym z większych w Europie.

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 2007 roku co dwa lata. Poprzednie Kongresy miały miejsce w 2007 r. (Radziejowice), 2009 r. (Bukowina Tatrzańska) i 2011 r. (Lądek Zdrój). Były to bardzo potrzebne i udane spotkania, które dobrze przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Uczestniczyło w nich 150 – 190 osób z całej Polski. Kongresy uzyskały wysokie oceny uczestników, instytucji i firm współpracujących ze względu na bardzo dobrą organizację, interesujący program oraz wysoki poziom merytoryczny.

Podczas Kongresu będą przedstawione wyniki prac naukowych, badawczo – rozwojowych najnowsze dokonania i doświadczenia w zakresie rozpoznania i udostępnianie złóż wód i energii geotermalnej, ciepłownictwa geotermalnego, przybliżone będą zagadnienia stosowania wód termalnych w rekreacji i lecznictwie, przedstawione niektóre nowe obiekty i projekty następnych inwestycji oraz perspektywiczne dziedziny geotermii. Zagadnienia te przedstawią wiodący specjaliści w kraju. Na Kongres zostali zaproszeni także przedstawiciele agend i instytucji rządowych zajmujących się geologią, energetyką, promowaniem i wspieraniem rozwoju energetyki odnawialnej, którzy zostaną poproszeni o wygłoszenie referatów wprowadzających dot. ogólnych uwarunkowań i strategii krajowej i międzynarodowych.

Ramowa tematyka sesji plenarnych i technicznych podczas Kongresu:

 

 • Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, w strategiach energetycznych Polski i UE,
 • Sesja jubileuszowa – 20-lecie PEC Geotermia Podhalańska SA,
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, perspektywy,
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce – doświadczenia, perspektywy,
 • Ekologia i odpowiedzialny biznes w przedsięwzięciach geotermalnych,
 • Realizowane i planowane projekty wykorzystania wód i energii geotermalnej,
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce,
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce,
 • Sesje z udziałem firm,
 • Sesja posterowa.

Na Kongres zgłoszono blisko 50 referatów do wygłoszenia podczas sesji technicznych oraz ok. 15 referatów, które będą przedstawione podczas sesji posterowej. Teksty referatów zostały opublikowane w dwóch tomach półrocznika „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój”, a streszczenia zamieszczone na płytkach CD, które będą przekazane uczestnikom Kongresu.

W ramach Kongresu planowane są sesje plenarne, sesje panelowe, techniczne sesje referatowe, sesje z udziałem firm działających w branży geotermalnej.

Podczas Kongresu planowana jest też sesja techniczna do wybranych obiektów na Podhalu mająca na celu zapoznanie uczestników z niektórymi funkcjonującymi instalacjami geotermalnymi, racjonalnym gospodarowaniem wodą i energią geotermalną, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialnego biznesu.

      Cele Kongresu to m.in.:

 

 • Podsumowanie najnowszych badań, osiągnięć i stanu wykorzystania geotermii w Polsce,
 • Promowanie postępów i dobrych rozwiązań w technologiach i metodach badań, poszukiwania, udostępniania wiertniczego i eksploatacji złóż wód i energii geotermalnej, aktualnych potrzeb i problemów, projektów w trakcie realizacji, planów i trendów, w warunkach polskich. Uwzględnione będą warunki krajowe, także możliwości rozwoju geotermii w zakładach górniczych ukierunkowanych na inne kopaliny, natomiast z warunkami zagospodarowania energii geotermalnej jako dodatkowej opcji.
 • Przedstawienie i promowanie rzetelnych informacji dot. zasobów i możliwości eksploatacji i wykorzystania wód geotermalnych w Polsce, warunków realizacji projektów w tym zakresie oraz ich różnorodnych efektów.
 • Integracja środowisk i firm działających w geotermii i branżach pokrewnych, ułatwianie nawiązania kontaktów zawodowych, przyciągnięcie do sektora czołowych firm i specjalistów z branż pokrewnych.

Miejsce obrad IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Zakopane (i Podhale) jest szeroko znane w Polsce i poza jej granicami, na co składa się wiele czynników: malownicze położenie na przedpolu Tatr, walory turystyczne, folklorystyczne, kulturalne, itd. Do tej listy trzeba dodać wody geotermalne oferujące szerokie możliwości ich stosowania w ciepłownictwie, rekreacji, balneoterapii, itd. Od ponad 20 lat realizowany jest geotermalny projekt ciepłowniczy, który przynosi znaczące efekty ekologiczne (Bańska Niżna, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane).

W ostatnich kilku latach wybudowano pięć nowych ośrodków rekreacyjnych, które przyciągają tysiące osób (w budowie są następne dwa). Ponad 1600 odbiorców korzysta już z geotermalnej sieci c.o., planowane są dalsze podłączenia (w tym celu w marcu 2013 r. ukończono wiercenie nowego otworu produkcyjnego). Również hotel – miejsce obrad Kongresu i zakwaterowania jego uczestników – jest ogrzewany ciepłem geotermalnym. Położony jest na stokach Gubałówki, w pobliżu kąpieliska geotermalnego. Z tych miejsc roztacza się wspaniały widok na Tatry, w którym dominuje Giewont – wybierając miejsce obrad, organizatorzy dołożyli jak zawsze starań, aby także i ono zachęciło do udziału w Kongresie.

Informacje o Kongresie, program:
http://www.energia-geotermalna.org.pl
http://www.globenergia.pl/kongresgeotermalny.html

Organizatorzy

psg gp igmie kse globe

Partnerzy

terma_bialka bukowina

Patronat Honorowy

mg_rp m_rp malopolska_logo_dlugie_rgb

Patronat Medialny

globecire

nowy_przemysl wnp logo-wnig-1

Sponsorzy

fpm_logo pgnig gwe_polbud_logo_m

g-drilling_logo logo-pngm logo_rehau

logo_viessmann danfoss_logo termy_szaflary szymoszkowa logo_polskietatrysa

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry