Komunikat dot. wykorzystania OZE przez Państwa Członowskie UE

Konsorcjum EurObserv’ER ogłosiło swą ocenę dotyczącą udziału odnawialnych źródeł energii przy końcowym zużyciu energii przez Państwa Członkowski UE, który w 2012 roku wyniósł 14,4% . Celem Unii Europejskiej jest udział OZE w wysokości 20% w roku 2020 zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE.

W styczniu 2014 roku należy spodziewać się informacji dotyczących najnowszych wyników opublikowanych przez EurObserv’ER pod adresem www.eurobserv-er.org.

 

Więcej informacji

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry