Konferencja EGEC

W dniach 8-9 Grudnia 2010 w Paryżu odbędzie się konferencja GEOPOWER Europe organizowana przez EGEC.

W tym roku liderzy przemysłu przedstawią swoją wizję na rok 2050 oraz określą kroki mające na celu rozwiązanie finansowych i regulacyjnych barier oraz zwiększenia wykorzystania energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W serii paneli dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie:

• określenia najlepszych możliwości geotermalnych inwestycji w całej Europie,
• rozwiązania problemu sejsmiczności w odniesieniu do przyszłości projektów EGS,
• Analiza potencjału i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w europejskich miastach i miasteczkach,
• Ocena wzrastającego zapotrzebowania na usługi wiertnicze, oraz ich zwiększającej się złożoność,

Więcej informacji znajdziecie panstwo na stronie: www.greenpowerconferences.com/geoeurope

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry