Konferencja „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”

6 marca b.r. w Sejmie RP odbyła się konferencja pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”. Organizatorem wydarzenia był Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii pod przewodnictwem p. posła na Sejm RP Ireneusza Zyski i patronatem honorowym Ministra Środowiska – prof. Jana Szyszki. Należy podkreślić zaangażowanie w sprawy geotermii najwyższych władz naszego kraju, co napawa optymizmem na najbliższą przyszłość. W trakcie konferencji zabrali głos: Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko, Główny Geolog Kraju – prof. Mariusz Orion Jędrysek oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Jerzy Kwieciński. Uczestniczyli także członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, parlamentarzyści (p. poseł Zyska prowadzący konferencję oraz p. posłanka Gabriela Masłowska), przedstawiciele agencji kompetentnych w zakresie realnego, finansowego wsparcia projektów geotermalnych – dyrektor NCBiR prof. Maciej Chorowski oraz prezes zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda.

Konferencja była spotkaniem reprezentantów wielu środowisk zainteresowanych rozwijaniem systemów wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, w tym samorządowców, praktyków od lat związanych z ciepłowniami geotermalnymi, a także tych, którzy planują realizację nowych przedsięwzięć. Przedstawiono kilka świetnych, merytorycznych referatów dotyczących realnych osiągnięć, planów na przyszłość oraz także problemów działających przedsiębiorstw geotermalnych. Niestety, nie zabrakło także wystąpień demagogicznych, mało konkretnych i nieprecyzyjnych.

Do udziału w panelu dyskusyjnym została na krótko przed konferencją zaproszona prezes naszego Stowarzyszenia, p. prof. Beata Kępińska, która przyjęła zaproszenie i zabrała merytoryczny głos w dyskusji. Również niektórzy prelegenci – przedstawiciele ciepłowni geotermalnych –  członkowie naszego Stowarzyszenia – wspomnieli o współpracy i kontaktach z PSG, prezentując także nasze logo – bardzo za to dziękujemy!

Zainteresowanych zagadnieniami omawianymi podczas konferencji informujemy, że w Internecie można znaleźć materiały filmowe z jej przebiegu, spośród których rekomendujemy zwłaszcza nagrania z wystąpień przedstawicieli władz państwowych oraz dyskusji panelowej, w której głos zabrała p. prezes PSG Beata Kępińska.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry