Konferencja konsultacyjna projektu PSP 22.02.2018 r. – filar II: Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepła Ziemi

22 lutego 2018 r. odbyła się w Toruniu kolejna regionalna Konferencja konsultacyjna dotycząca przygotowywanej Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Inicjatorem PSP jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Główny Geolog Kraju – Pan Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek.

Konferencja, która odbyła się w obiektach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dotyczyła Filaru II „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepła Ziemi”. Uczestniczyło około 200 osób, w tym przedstawiciele Parlamentu RP, kierownictw kilku ministerstw, urzędów krajowych i regionalnych, samorządów lokalnych, naukowców, praktyków, a także gospodarze miejsca obrad: O. Dr Zdzisław Klafka, CSsR – JM Rektor WSKSiM oraz O. Dr Tadeusz Rydzyk, CSsR. Organizatorem Konferencji był PIG-PIB.

W centrum zainteresowania były kwestie kruszyw, surowców chemicznych, bezzbiornikowego magazynowania podziemnego, dostępności krajowych rud uranu, a także – pozyskiwania ciepła Ziemi (Program Konferencji dostępny jest tutaj).

Problematyce ciepła Ziemi poświęcone były dwa panele. Ich moderatorami byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska – Pan Marcin Mazurowski (Departament Geologii
i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska) oraz Pan Hubert Schwarz (dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz). Te panele były przygotowane we współpracy z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia, a uczestniczyli w nich w większości jego członkowie, a także inne osoby, z którymi w różny sposób współpracujemy, w tym z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH WGGiOŚ Katedry Surowców Energetycznych, PIG-PIB, PEC Geotermia Podhalańska SA, Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o., Geotermii Poddębice Sp. z o.o., G-Term Energy Sp. z o.o., samorządów Lądka-Zdroju i Sochaczewa. Poruszono kilka kluczowych kwestii, wskazano na główne problemy i przeszkody prawne i formalne, zaproponowano niektóre rozwiązania sprzyjające rozwojowi wykorzystania ciepła Ziemi w Polsce, które powinny być uwzględnione w nowelizowanym prawie geologicznym i górniczym, a także w Polityce Surowcowej Państwa. To palące problemy, które utrudniają rozwój geotermii w Polsce.

Konferencja była dobrym miejscem dla wymiany doświadczeń oraz integracji członków naszego Stowarzyszenia wokół problematyki związanej z wykorzystaniem ciepła Ziemi. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju tego sektora w Polsce tym bardziej, że zaliczenie ciepła Ziemi do surowców jest przełomowe dla tej branży.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego dziękuje swym członkom za liczny udział w Konferencji konsultacyjnej w Toruniu. Wyrażamy satysfakcję z naszego czynnego wkładu w to ważne spotkanie i możliwość realizacji celów działalności statutowej, polegającej m. in. na współpracy z organami władz różnego szczebla, instytucjami naukowymi i badawczymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem badań i zagospodarowania ciepła Ziemi w Polsce.  Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy z przedstawicielami strony rządowej.

Przedstawiciele Zarządu i członkowie PSG uczestniczyli także w dwóch poprzednich konferencjach konsultacyjnych PSP  – w Krakowie i Katowicach, a p. prezes PSG była zaproszona do dyskusji panelowych.

Następna Konferencja konsultacyjna PSP jest zaplanowana na 28 marca 2018 r. we Wrocławiu. Zachęcamy do udziału.

Zarząd PSG

Informacje i relacje dot. PSP i konferencji w Toruniu zamieszczone są m.in. na stronach Ministerstwa Środowiska, PIG-PIB i PAP:

Pani Prezes PSG podczas konferencji konsultacyjnej PSP w Katowicach.
Pani Prezes PSG podczas konferencji konsultacyjnej PSP w Katowicach (fot. E. Kurowska).
Debata podczas konferencji w Toruniu.
Debata podczas konferencji w Toruniu (fot. B. Kępińska).
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry