List otwarty do premiera RP – OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Szanowny Panie Premierze…

… Apelujemy o podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez znaczące zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz produkcji paliw, a także promocję energooszczędnych rozwiązań.

Apelujemy o kreowanie polityki energetycznej dążącej do zróżnicowanego i zrównoważonego bilansu energetycznego opartego o krajowe zasoby. Odnawialne źródła energii, jako źródła lokalne, podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju i UE, wpisują się w powyższe przesłanie.

Apelujemy o wsparcie ambitnego i wiążącego celu OZE na rok 2030 w toczącej się międzynarodowej dyskusji nad ramami polityki klimatycznej i energetycznej po roku 2020 – ambitny, ale możliwy do realizacji i wiążący cel OZE na rok 2030 pozwoli na skuteczne zagospodarowanie ogromnego potencjału naszego kraju przy kosztach konkurencyjnych do innych technologii bezemisyjnych…

Pełny tekst listu

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry