List Sekretarza Generalnego EGEC

List Sekretarza Generalnego EGEC Philippe’a Dumasa do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera

W związku z planem inwestycyjnym ożywienia gospodarki Unii Europejskiej proponowanym przez J. C. Junckera na sumę 300 mld euro Sekretarz Generalny EGEC P. Dumas wystosował do Komisji Europejskiej list, w którym zwraca uwagę na istotne walory wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Sektor OZE należy do niewielu w UE, które generują miejsca pracy. W 2012 roku było ich 1,2 mln (przy średnim rocznym wzroście 2,7%). Komisja Europejska szacuje, że od chwili obecnej do 2020 roku powstanie około 20 mln miejsc pracy w „zielonym” sektorze gospodarki. Obecnie kryzys bezpieczeństwa energetycznego dotyczy przede wszystkim ciepłownictwa. Tylko 25% zużywanego gazu wykorzystuje się w produkcji elektryczności, natomiast 41% do ogrzewania budynków i 31% w przemyśle.  Technologie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak geotermalne, są konkurencyjne w procesie „odwęglania” gospodarki. W 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie wynosi tylko 15%, dlatego też EGEC apeluje o zwiększenie środków inwestycyjnych na jego wzrost.
EGEC Letter President Juncker.pdf
Ciepłownictwo geotermalne w Europie – bariery i potencjał

Na stronie internetowej http://geodh.eu można zapoznać się z opublikowanymi raportami o potencjale geotermalnym oraz barierach rynkowych dla jego wykorzystania w ciepłownictwie w 14 krajach Unii Europejskiej.

14 Reports on Evaluation of Market Barriers for Geothermal District Heating in Europe
State of play, implementation of the RES Directive, and Recommendations (October 2013)

Gethermal DH Potential in Europe (November 2014)

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry