Medal Honorowy PSG im. Erazma Syksta dla Geotermii Stargard

Zarząd PSG zawnioskował do XV Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2020 r. o przyznanie Spółce
G-Term Energy Sp. z o.o. Medalu Honorowego PSG im. Erazma Syksta.

Geotermia Stargard – profil działalności

Geotermia Stargard jest drugą pod względem produkcji ciepła instalacją geotermalną w Polsce. Właścicielem Geotermii Stargard od 2011 r. jest Spółka G-Term Energy Sp. z o.o., która  w 2012 r. ponownie reaktywowała działalność zakładu geotermalnego, przeprowadzając szereg inwestycji, rekonstrukcji trzech odwiertów i napraw, co pozwoliło na pokrycie 30% zapotrzebowania na energię cieplną miasta Stargard.

Dzięki inwestycjom i realizowanym aktualnie projektom w najbliższych latach produkcja ciepła wzrośnie do ok. 450-470 tys. GJ, co pozwoli na ograniczenie  emisji CO2 w Stargardzie o ponad 50 tys. ton rocznie.

Wyróżniająca aktywność

Na szczególną uwagę zasługuje osiągnięty na przestrzeni 10 lat aktywności G-Term Energy Sp. z o.o. proekologiczny efekt rozwoju i działalności Geotermii, a także wykorzystanie odnawialnego źródła energii dla produkcji ciepła na potrzeby lokalnej społeczności.

G-Term Energy Sp. z o.o. planuje realizację drugiego etapu rozbudowy ciepłowni, w ramach którego wykonano już w ostatnich latach cztery (!) nowe otwory geotermalne, a który zakłada wykonanie kolejnych dwóch otworów oraz instalację pomp ciepła o mocy 20 MW. Realizacja tego projektu pozwoli na pokrycie w całości zaopatrzenia na ciepło sieci c.o w Stargardzie co, biorąc pod uwagę wielkość miasta, byłoby wyjątkowe w skali kraju i Europy.

Na podkreślenie zasługuje także istotny wkład Spółki G-Term Energy Sp. z o.o. w popularyzowanie
i promowanie geotermii wśród szerokich kręgów osób i instytucji zarówno w Polsce, jak i w skali międzynarodowej.

Przyznanie Medalu im. Erazma Syksta Spółce G-Term Energy Sp. z o.o. / Geotermia Stargard Sp. z o.o.  jest wyrazem uznania dla Zarządu i wielu osób w różnorodny sposób zaangażowanych w reaktywację Geotermii Stargard, jej unowocześnienie, doinwestowanie i dalszy rozwój, który wpływa pozytywnie na funkcjonowanie lokalnej społeczności, chroni środowisko naturalne i efektywnie promuje  geotermię jako nowoczesną i efektywną.

medal honorowy Erazma Syksta - zdjęcie
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry