MPEC Konin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.
posiada 45-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Od 1992 roku firma funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Konin. Spółką kieruje jednoosobowo od 01.07.2020 r. Prezes Zarządu – Sławomir Lorek.

Nadrzędnym celem działalności MPEC–Konin Sp. z o.o. jest ciągła i niezawodna dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, łącznie z kompleksowym świadczeniem usług w tym zakresie. MPEC-Konin Sp. z o.o. dostarcza ciepło mieszkańcom miasta Konina za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 160 km. Roczna sprzedaż energii cieplnej dla odbiorców MPEC–Konin  wynosi około  1 mln GJ.

Miejski system ciepłowniczy zasilany jest aktualnie z bloku biomasowego w Elektrowni Konin  oraz z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, będącego w strukturze spółek miejskich (MZGOK). Trzecim  źródłem ciepła jest lokalna kotłownia dla mieszkańców osiedla Cukrownia Gosławice. 

W 2022 roku planowane jest uruchomienie ciepłowni geotermalnej, która będzie pogodowo niezależnym, bezemisyjnym źródłem energii odnawialnej. MPEC-Konin dysponuje odwiertem geotermalnym GT-1, który został wykonany w latach 2013-2015 na głębokość 2660 metrów (dolna jura). Temperatura wody wynosi około 97,5 stopni Celsjusza a mineralizacja 150 g/dm3. Na bazie tych parametrów został wykonany projekt ciepłowni o mocy 8,1 MW. W październiku 2020 r. podpisana została pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a MPEC-Konin Sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu. Jako wykonawcę projektu wybrano ofertę złożoną przez:
 UOS DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA – Lider Konsorcjum oraz ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partner Konsorcjum. Całkowity koszt przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” wynosi 60 575 931,14 zł brutto. W ramach podpisanych z NFOŚiGW umów o dofinansowanie MPEC-Konin otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości do 26 330 154,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 15 000 000,00 zł. Planowana na lata  2021-2022 budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie obejmuje również wykonanie kierunkowego otworu zatłaczającego GT-3 oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. posiada ponad 40-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Od 1992 roku firma funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Konin. Spółką kieruje jednoosobowo Prezes Zarządu – Stanisław Jarecki.

Nadrzędnym celem działalności MPEC – Konin Sp. z o.o. jest ciągła i niezawodna dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, łącznie z kompleksowym świadczeniem usług w tym zakresie. MPEC-Konin Sp. z o.o. dostarcza ciepło mieszkańcom miasta Konina za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 160 km. Roczna sprzedaż energii cieplnej dla odbiorców MPEC–Konin  wynosi około  1 mln GJ.

Ciepło, które dociera do miasta Konina aktualnie jest wytwarzane z biomasy w elektrowni Konin oraz ze spalania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Obydwa źródła  w 100% są odnawialnymi źródłami energii. Trzecim  źródłem ciepła jest lokalna kotłownia dla mieszkańców osiedla Cukrownia Gosławice. 

W 2021 roku planowane jest uruchomienie ciepłowni geotermalnej, która będzie pogodowo niezależnym, bezemisyjnym źródłem energii odnawialnej. MPEC-Konin dysponuje odwiertem geotermalnym GT-1, który został wykonany w latach 2013-2015 na głębokość 2660 metrów (dolna jura). Temperatura wody wynosi około 97,5 stopni Celsjusza, przy wydajności od 130 do 150 m/h i mineralizacji 150 g/dm3. Na bazie tych parametrów został wykonany projekt pierwszej ciepłowni o mocy 8,1 MW.

Planowana na lata  2020-2021 budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie obejmuje również wykonanie kierunkowego otworu zatłaczającego GT-3 oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.