Nagroda Naukowa PSG

Nagroda Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Od 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne przyznaje Nagrodę Naukową PSG za publikację o tematyce z zakresu geotermii. W myśl ustanowionych zasad, zapisanych w Regulaminie, Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez Zarząd PSG na wniosek Kapituły ds. Nagrody, po poddaniu zgłoszonych prac regulaminowej procedurze konkursowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace polskich autorów, także niebędących członkami PSG, jednak zgłoszenia powinny być dokonywane przez członków Stowarzyszenia. Prace nadesłane na konkurs powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, opublikowane w okresie czasu pomiędzy organizowanymi przez PSG Ogólnopolskimi Kongresami Geotermalnymi. Uroczyste wręczanie Nagrody Naukowej PSG laureatom odbywa się właśnie podczas kolejnych edycji Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego lub innych znaczących wydarzeń związanych z geotermią w Polsce.

W gronie Kapituły ds. Nagrody PSG są najznamienitsi polscy profesorowie, a przewodniczącym Kapituły od 2018 r. jest Pan Profesor Józef Chowaniec.

Laureatkami pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Naukową PSG w 2018 r. były:

Barbara Tomaszewska i Magdalena Tyszer – autorki pracy pt.: “Assessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process’’, DESALINATION 2017, 424, 102-109, doi:10.1016/j.desal.2017.10.003.

W 2020 r. zdobywcami Nagrody PSG zostali:

Bartłomiej Ciapała, Jakub Jurasz i Alexander Kies – autorzy pracy pt.: „The Potential of Wind Power – Supported Geothermal District Heating Systems – Model Results for a Location in Warsaw (Poland)”, ENERGIES 2019, 12, 3706; doi:10.3390/en12193706.

W roku 2023 zdobywcą Nagrody PSG została:

Barbara Kiełczawa – autorka pracy pt. „Determination of Reservoir Temperatures of Low-Enthalpy Geothermal Systems in the Sudetes (SW Poland) Using Multicomponent Geothermometers”, Water (2023) 15, no. 3: 422,  https://doi.org/10.3390/w15030422

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry