Nowa runda finansowania geotermii w Afryce

Geothermal Risk Mitigation Facility for Eastern Africa poinformowała o otrzymaniu 17 zgłoszeń wyrażających zainteresowanie finansowaniem rozwoju geotermii. Projekty pochodzą z 7 państw Afryki Wschodniej i dotyczą badań powierzchniowych, programów wierceń oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury. To już szósta runda naboru wniosków mających na celu zrównoważony rozwój geotermii w Afryce, zainteresowanymi są zarówno firmy prywatne jak i podmioty państwowe.

Lista projektów dostępna jest pod adresem https://grmf-eastafrica.org/news/

GRMF powstała w roku 2012 w celu finansowania, przyspieszenia i szeroko rozumianego wspierania rozwoju geotermii w rejonie Wielkich Rowów Afrykańskich. Organizacja działa przy Komisji Unii Afrykańskiej, uzyskując środki z niemieckiego Funduszu Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Departamentu Rozwoju Międzynarodowego wielkiej Brytanii oraz funduszu EU-Africa ITF. Wsparcie merytoryczne zapewnia firma Mannvit.

Wyłanianie projektów w drodze konkursu, w oparciu o stopniowe uszczegóławianie oraz obowiązkowe odbycie szkoleń przed złożeniem wniosków sprawia, że wybierane projekty są wysokiej jakości. Ponadto, know-how jest dystrybuowane zarówno pośród osób realizujących wyłonione projekty jak i tych zespołów, które wciąż muszą dopracować przedstawione plany działania.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry