GeoPLASMA-CE: Nowoczesne narzędzia w promocji geotermii w Polsce

20 września odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki prac w projekcie GeoPLASMA-CE dotyczące Krakowa – jednego z dwóch obszarów pilotażowych w Polsce. Pośród kilku punktów obrad kluczowym punktem była prezentacja portalu na którym udostępnione są m.in. liczne mapy – efekty prac nad projektem. Zadaniem portalu (link tutaj) jest nie tylko umożliwienie przeglądania różnych map, ale też szerzenie wiedzy (udostępniony słownik) i rozwijanie baz kontaktów (baza ekspertów). To narzędzia, które mogą stać się wzorcami wykorzystania możliwości serwisów internetowych w promowaniu geotermii i szerzeniu rzetelnej wiedzy na temat możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych.

Na naszej stronie internetowej polecamy mapę elektrowni geotermalnych na świecie.

Samo spotkanie było kopalnią wiedzy nie tylko o funkcjach udostępnionego portalu mapowego, ale również o postępach w walce z niską emisją oraz przyszłości wykorzystania płytkich zasobów geotermalnych.

Głos zabrali Panowie Marek Hajto – koordynator projektu GeoPLASMA-CE w ramach AGH, Marek Krokos z Urzędu Miasta Kraków oraz Jarosław Kotyza – wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Pan Marek Hajto we wstępie powitał gości i przedstawił plan spotkania.

Koordynator projektu GeoPLASMA-CE w AGH – p. Marek Hajto przedstawia podstawowe informacje o projekcie.

Pan Marek Krokos przedstawił regulacje i ograniczenia związane z obowiązywaniem uchwały antysmogowej, rezultaty akcji podejmowanych przez UMK w celu ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń oraz miejsce płytkich zasobów geotermalnych i pomp ciepła w prowadzonych dotychczas działaniach.

Pan Jarosław Kotyza poruszył temat przyszłości pomp ciepła, rozwoju zarówno branży jak i samej technologii. Szczególną uwagę poświęcił planowanemu wsparciu dla producentów pomp ciepła, które ma zostać niebawem udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pan Marek Hajto zreferował strukturę i przebieg projektu, jego partnerów i najważniejsze cele. Wskazał też kluczowe rozwiązania zawarte w dokumencie Strategia wsparcia wykorzystania płytkiej geotermii w Krakowie. Zawiera on propozycje działań możliwych do wykonania w Krakowie i jego okolicach w celu popularyzacji technologii gruntowych pomp ciepła wykorzystujących wymienniki pionowe.

Po prezentacjach p. Marek Hajto wraz z głównym wykonawcą projektu w obszarze pilotażowym Kraków – p. Bartłomiejem Ciapała zaprezentowali szczegóły funkcjonowania portalu GeoPLASMA-CE, prezentowane treści i podstawy metodyki wykonanych map.

Bartłomiej Ciapała prezentuje dane przedstawione na portalu mapowym
Bartłomiej Ciapała – główny wykonawca w obszarze pilotażowym Kraków prezentuje dane zamieszczone na portalu mapowym.

Projekt GeoPLASMA-CE

W projekcie GeoPLASMA-CE wzięło udział 11 partnerów z 6 krajów. Projekt był realizowany od lipca 2016 r. do września 2019 r. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Central Europe: oś priorytetowa 2. Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE, cel szczegółowy 2.2 To improve territorial based low-carbon energy planning strategies and policies supporting climate change mitigation.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry