O nas

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) zostało powołane w 2006 r. Założycielami były wiodące w kraju osoby ze środowiska nauki i praktyki zajmujące się badaniem i wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Decyzję o założeniu PSG podjęliśmy w przekonaniu o konieczności istnienia organizacji służącej integracji osób, środowisk, instytucji, firm związanych z geotermią dla dobra jej rozwoju w Polsce oraz przekazywania rzetelnych informacji na jej temat.

Do głównych celów statutowych PSG należą:

  • promowanie geotermii przez informację o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie,
  • rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach geotermii w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania,
  • współpraca z podmiotami stosującymi wody i energię geotermalną,
  • współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie rozwoju wiedzy o szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, ciepłownictwo, pompy ciepła, lecznictwo i rekreacja, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, zagadnienia prawne, aspekty ekologiczne i społeczne, itd.).

 

Członkami PSG są m.in. geolodzy, geofizycy, wiertnicy, energetycy, przedstawiciele innych specjalności, wszystkie pracujące ciepłownie i przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z wykorzystywaniem wód i energii geotermalnej, firmy doradcze, inne podmioty. Większość z nas aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w rozwoju tej dziedziny w Polsce, przyczyniając się m.in. do opracowania serii Atlasów geotermalnych, innych fundamentalnych prac, jak też do praktycznego zagospodarowania geotermii w ciepłownictwie, balneologii, rekreacji, in.

Grono członków indywidualnych liczy obecnie ok. 140 osób, wspierających ok. 15. Mamy też czterech członków honorowych.  Za szczególne osiągnięcia Stowarzyszenie przyznaje Medal Honorowy im. Erazma Syksta oraz nagrodę naukową za publikacje o tematyce geotermalne.

PSG jest postrzegane jako główna organizacja reprezentująca geotermię w Polsce. Jesteśmy m.in. członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE (PRK OZE), bierzemy udział w branżowych konsultacjach i opiniowaniu aktów i dokumentów prawnych, nasi przedstawiciele są zapraszani do wygłaszania informacji dotyczących stanu i perspektyw geotermii w Polsce podczas spotkań z reprezentantami rządu, Parlamentu, gremiów naukowych, itp. W 2018 r. PSG bierze czynny udział w konferencjach konsultacyjnych Polityki Surowcowej Państwa wnosząc wkład w ustalenia dotyczące ścieżek rozwoju geotermii w Polsce i rządowego wsparcia tego rozwoju.

Uczestniczymy we współpracy międzynarodowej, w tym z głównymi organizacjami europejskimi i światowymi: Europejską Radą Energii Geotermalnej i Międzynarodową Asocjacją Geotermalną. Dzięki tej współpracy otrzymujemy bieżące informacje dot. rozwoju naszej branży w Europie i na świecie, inicjatyw, możliwości finansowania projektów, itp. (m.in. poprzez EGEC Newsletter, IGA Bulletin), możemy także promować polskie osiągnięcia i działania.

PSG jest inicjatorem i głównym organizatorem Ogólnopolskich Kongresów Geotermalnych – najważniejszych krajowych spotkań naukowców i praktyków z branży, które cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Opracowała A. Sowiżdżał

Zarząd PSG

Na kadencję 01.10.2022 – 30.09.2025

Beata Kępińska – prezes
Marek Hajto – wiceprezes
Arkadiusz Biedulski – wiceprezes
Ewa Kurowska – sekretarz
Bartłomiej Ciapała – skarbnik
Anna Sowiżdżał – członek Zarządu
Józef Chowaniec – członek Zarządu
Elżbieta Hałaj – członek Zarządu
Bogusław Zieliński – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PSG

na kadencję 01.10.2022 – 30.09.2025

Barbara Tomaszewska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Soboń – członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Czerwińska – członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Kasztelewicz – członek Komisji Rewizyjnej

Cele statutowe PSG

Do głównych celów statutowych PSG zaliczamy:
  • promowanie geotermii poprzez informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie,
  • rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania,
  • współpracę z ciepłowniczymi zakładami geotermalnymi oraz uzdrowiskami stosującymi wody geotermalne w zakresie wymiany doświadczeń w wykorzystaniu energii geotermalnej,
  • współpracę krajową i międzynarodową w zakresie rozwoju wiedzy dotyczącej szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, centralne ciepłownictwo, pompy ciepła, zastosowania w lecznictwie i rekreacji, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, aspekty ekologiczne i społeczne …)

Partnerzy

Wydawnictwo GLOBENERGIA Sp.z o.o.
www.globenergia.pl

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry