Otwór Sękowa GT-1 jako głęboki wymiennik ciepła – projekt pilotażowy

Negatywny geotermalny otwór badawczy Sękowa GT-1, wykonany w 2020 r., zostanie zagospodarowany w instalacji hybrydowej, składającej się z głębokiego otworowego wymiennika ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Otwór miał być wykorzystany na cele ciepłownictwa – przewidywana temperatura wody wynosiła 60°C, a wydajność 40-70 m³/h, jednak stwierdzone w wyniku wiercenia parametry okazały się niewystarczające dla tych celów.  

Aby jednak pomimo to wykorzystać jego potencjał energetyczny, zostanie on wykorzystany w formie głębokiego wymiennika otworowego, którego zadaniem będzie pozyskiwanie ciepła z górotworu. Wymiennik będzie działał jako element układu hybrydowego, m.in. także z panelami  fotowoltaicznymi. Zastosowana będzie także pompa ciepła podnosząca temperaturę wody do 50-60°C, która pokryje zapotrzebowanie na ciepło zaplecza boiska sportowego oraz projektowanego basenu w Sękowej.

Całkowita powierzchnia instalacji fotowoltaicznej ma wynosić 150 m² i dostarczać energię elektryczną niezbędną do pracy obiektów (szacunkowo 420 kW), wymiennika ciepła oraz pompy obiegowej.

Projekt pod tytułem „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po-eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT-1” powstaje we współpracy NFOŚiGW, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz władz Gminy Sękowa. Ekspertyzę w zakresie otworowego wymiennika ciepła wykonał zespół z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, a w zakresie instalacji hybrydowej zespół z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.  

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wiadomości PSG
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry