Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), wcześniej Instytut Geologiczny, powołany 7 maja 1919 r., działa do dziś pełniąc funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Jest to państwowa jednostka badawczo-rozwojowa z centralną siedzibą w Warszawie i  oddziałami regionalnymi w Krakowie, Sosnowcu, Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku, posiada też  Samodzielne Pracownie w Lublinie i Poznaniu.

PIG-PIG prowadzi działalność naukowo-badawczą  we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, zwłaszcza pod kątem zastosowania jej wyników w gospodarce.

Oprócz badań naukowych, PIG prowadzi  prace popularyzatorskie, muzealne i wydawnicze. Jest wydawcą szeregu czasopism geologicznych, w tym czołowych pism międzynarodowych (tzw. filadelfijskich) Geological Quarterly i Geologia Carpathica (we współpracy z instytucjami słowackimi). Redaguje  największe krajowe pismo geologiczne Przegląd Geologiczny, którego wydawcą jest Minister Środowiska. Utrzymuje także jedno z większych w Polsce muzeów geologicznych,  znajdujące się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

Jednym z głównych zadań PIG-PIG jest wykonywanie map geologicznych. Do najważniejszych edycji tych map zalicza się Szczegółową Mapę Geologiczną Sudetów w skali 1 : 25 000, Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1 : 50 000, Mapę Geologiczną Polski w skali 1 : 200 000, Mapę Hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 oraz 1 : 200 000  i Mapę Geologiczno-Gospodarczą Polski (Mapa Geośrodowiskowa Polski) w skali 1 : 50 000.

Innym ważnym zadaniem PIG-PIB jest coroczne sporządzanie bilansu zasobów kopalin w Polsce, a także  gromadzenie wszelkich dokumentacji i opracowań geologicznych z obszaru całego kraju w Centralnym Archiwum Geologicznym (obecnie Narodowe Archiwum Geologiczne).

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: https://www.pgi.gov.pl/ oraz pokrewnych

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), wcześniej Instytut Geologiczny, powołany 7 maja 1919 r., działa do dziś pełniąc funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Jest to państwowa jednostka badawczo-rozwojowa z centralną siedzibą w Warszawie i  oddziałami regionalnymi w Krakowie, Sosnowcu, Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku, posiada też  Samodzielne Pracownie w Lublinie i Poznaniu.

PIG-PIG prowadzi działalność naukowo-badawczą  we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, zwłaszcza pod kątem zastosowania jej wyników w gospodarce.

Oprócz badań naukowych, PIG prowadzi  prace popularyzatorskie, muzealne i wydawnicze. Jest wydawcą szeregu czasopism geologicznych, w tym czołowych pism międzynarodowych (tzw. filadelfijskich) Geological Quarterly i Geologia Carpathica (we współpracy z instytucjami słowackimi). Redaguje  największe krajowe pismo geologiczne Przegląd Geologiczny, którego wydawcą jest Minister Środowiska. Utrzymuje także jedno z większych w Polsce muzeów geologicznych,  znajdujące się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

Jednym z głównych zadań PIG-PIG jest wykonywanie map geologicznych. Do najważniejszych edycji tych map zalicza się Szczegółową Mapę Geologiczną Sudetów w skali 1 : 25 000, Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1 : 50 000, Mapę Geologiczną Polski w skali 1 : 200 000, Mapę Hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 oraz 1 : 200 000  i Mapę Geologiczno-Gospodarczą Polski (Mapa Geośrodowiskowa Polski) w skali 1 : 50 000.

Innym ważnym zadaniem PIG-PIB jest coroczne sporządzanie bilansu zasobów kopalin w Polsce, a także  gromadzenie wszelkich dokumentacji i opracowań geologicznych z obszaru całego kraju w Centralnym Archiwum Geologicznym (obecnie Narodowe Archiwum Geologiczne).

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: https://www.pgi.gov.pl/ oraz pokrewnych