PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. (z siedzibą w Bańskiej Niżnej i biurem w Zakopanem) zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła pochodzącego z wód geotermalnych dla celów centralnego ogrzewania, dostaw ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, turystyki i rekreacji oraz balneoterapii.

Spółka powstała w grudniu 1993 r. Poprzedził ją w latach 1989-1993 pierwszy w Polsce Doświadczalny Zakład Geotermalny Bańska – Biały Dunajec PAN. Po uruchomieniu w 1994 r. pierwszej w Polsce instalacji geotermalnej(budynki w Bańskiej Niżnej, obiekty obecnego IGSMiE PAN) przystąpiono do budowy Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej. W 1998 r. nastąpiła fuzja Geotermii Podhalańskiej z PEC Tatry, a w 2001 r. zakończono budowę magistrali ciepłowniczej do Zakopanego i uruchomiono Kotłownię Szczytową w Zakopanem. Obecnie do sieci ciepłowniczej podłączonych jest ponad 1500 obiektów z czego 57% stanowią budynki jednorodzinne. Spółka posiada ok. 105 km sieci ciepłowniczej a w 2017 r. sprzedała ponad 450 tys. GJ energii cieplnej. Nakłady inwestycyjne na całą infrastrukturę wyniosły ponad 250 mln zł a większościowym akcjonariuszem (90% akcji) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PEC Geotermia Podhalańska S.A. funkcjonuje w oparciu o 5 otworów: 3 otwory produkcyjne (Bańska IG-1, Bańska PGP-1 i Bańska PGP-3) oraz 2 otwory chłonne (Biały Dunajec PAN-1 i Biały Dunajec PGP-2). Wody geotermalne o mineralizacji rzędu 2,5 g, temperaturze na wypływach  82–86⁰C  i wydajnościach do 120–550 m3/h wydobywane są  z głębokości 2,5–3 km  z  wapienno-dolomitycznych utworów triasu środkowego i eocenu środkowego. Występują w warunkach artezyjskich. Planowane jest wiercenie kolejnego otworu, który ma udostępniać wody geotermalne o temperaturze ok. 120⁰C z głębokości ok. 4,5–5 km (trias dolny).

Spółka planuje w najbliższych latach istotne inwestycje, m.in. podłączenie do geotermalnej sieci ciepłowniczej miasta Nowy Targ oraz budowę sieci ciepłowniczej na nowych terenach – Gmina Kościelisko i Gmina Szaflary, a także podłączanie nowych odbiorców do istniejącej już sieci. Planowana jest również produkcja energii elektrycznej (ORC). Na te inwestycje  zostały pozyskane przez Spółkę środki zewnętrzne w wysokości ponad 18 mln zł w ramach programów unijnych.

Poprzez zastępowanie w ogrzewaniu paliw kopalnych  czystą odnawialną energią geotermalną PEC Geotermia Podhalańska S.A. w znaczący sposób przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego Podhala, zachowania  jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: geotermia.pl/ oraz pokrewnych

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. (z siedzibą w Bańskiej Niżnej i biurem w Zakopanem) zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła pochodzącego z wód geotermalnych dla celów centralnego ogrzewania, dostaw ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, turystyki i rekreacji oraz balneoterapii.

Spółka powstała w grudniu 1993 r. Poprzedził ją w latach 1989-1993 pierwszy w Polsce Doświadczalny Zakład Geotermalny Bańska – Biały Dunajec PAN. Po uruchomieniu w 1994 r. pierwszej w Polsce instalacji geotermalnej (budynki w Bańskiej Niżnej, obiekty obecnego IGSMiE PAN) przystąpiono do budowy Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej. W 1998 r. nastąpiła fuzja Geotermii Podhalańskiej z PEC Tatry, a w 2001 r. zakończono budowę magistrali ciepłowniczej do Zakopanego i uruchomiono Kotłownię Szczytową w Zakopanem. Obecnie do sieci ciepłowniczej podłączonych jest ponad 1500 obiektów z czego 57% stanowią budynki jednorodzinne. Spółka posiada ok. 105 km sieci ciepłowniczej a w 2017 r. sprzedała ponad 450 tys. GJ energii cieplnej. Nakłady inwestycyjne na całą infrastrukturę wyniosły ponad 250 mln zł a większościowym akcjonariuszem (90% akcji) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PEC Geotermia Podhalańska S.A. funkcjonuje w oparciu o 5 otworów: 3 otwory produkcyjne (Bańska IG-1, Bańska PGP-1 i Bańska PGP-3) oraz 2 otwory chłonne (Biały Dunajec PAN-1 i Biały Dunajec PGP-2). Wody geotermalne o mineralizacji rzędu 2,5 g, temperaturze na wypływach  82–86⁰C  i wydajnościach do 120–550 m3/h wydobywane są  z głębokości 2,5–3 km  z  wapienno-dolomitycznych utworów triasu środkowego i eocenu środkowego. Występują w warunkach artezyjskich. Planowane jest wiercenie kolejnego otworu, który ma udostępniać wody geotermalne o temperaturze ok. 120⁰C z głębokości ok. 4,5–5 km (trias dolny).

Spółka planuje w najbliższych latach istotne inwestycje, m.in. podłączenie do geotermalnej sieci ciepłowniczej miasta Nowy Targ oraz budowę sieci ciepłowniczej na nowych terenach – Gmina Kościelisko i Gmina Szaflary, a także podłączanie nowych odbiorców do istniejącej już sieci. Planowana jest również produkcja energii elektrycznej (ORC). Na te inwestycje  zostały pozyskane przez Spółkę środki zewnętrzne w wysokości ponad 18 mln zł w ramach programów unijnych.

Poprzez zastępowanie w ogrzewaniu paliw kopalnych  czystą odnawialną energią geotermalną PEC Geotermia Podhalańska S.A. w znaczący sposób przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego Podhala, zachowania  jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: geotermia.pl/ oraz pokrewnych