Polska krajem partnerskim Niemieckiego Kongresu Geotermalnego 2016

W dniach 29.11 – 01.12.2016 w Essen miał miejsce Niemiecki Kongres Geotermalny 2016 – najważniejsze cykliczne wydarzenie branżowe naszych zachodnich sąsiadów, organizowane przez Bundesverband Geothermie e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie Geotermiczne, ang. German Geothermal Association). Krajem partnerskim tegorocznego Kongresu była Polska, w związku z czym w dniu otwarcia Kongresu odbyła się specjalna sesja pt. Partner Country Poland.

Niemiecki Kongres Geotermalny Essen

Słowo wstępne w trakcie otwarcia sesji Partner Country Poland Niemieckiego Kongresu Geotermalnego 2016 wygłaszają: dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMIE PAN i dr Claus Heske

Delegacja polska, reprezentująca polskie środowisko geotermiczne, biorąca czynny udział w Kongresie (autorzy i prelegenci) składała się z 8 osób – członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, reprezentujących jednocześnie czołowe polskie instytucje branży geotermalnej:

prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego Beata Kępińska (Polska Akademia Nauk), wiceprezes PSG Marek Hajto (Akademia Górniczo-Hutnicza), wiceprezes PSG Arkadiusz Biedulski (prezes G-Term Energy Sp. z o.o.), sekretarz PSG Ewa Kurowska (Uniwersytet Śląski), Piotr Długosz (prezes Pro-Invest Solutions Sp. z o.o., Geotermia Podhalańska), Maciej Kłonowski, Wiesław Kozdrój, Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy).

Niemiecki Kongres Geotermalny Essen

Uczestnicy sesji kraju partnerskiego Niemieckiego Kongresu Geotermalnego 2016. Od lewej stoją: dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMIE PAN, dr Claus Heske, dr inż. Marek Hajto, dr Ewa Kurowska, mgr Arkadiusz Biedulski, dr inż. Piotr Długosz i dr Maciej Kłonowski

Reprezentowana była także Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

W wydarzeniu wzięła udział pani Karolina Markowska, Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kolonii. Sesję polską poprowadzili wspólnie pani prezes PSG Beata Kępińska oraz dr Claus Heske, Dyrektor International Geothermal Office i pracownik International Geothermal Centre w Bochum.

W ramach polskiej sesji przedstawiono 8 referatów oraz kilka posterów, które dotyczyły takich zagadnień jak: ogólny potencjał geotermiczny Polski, obecny stan wykorzystania energii geotermalnej i przyszłe kierunki rozwoju, zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym, aspekty geotermalne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wykorzystanie i perspektywy rozwoju płytkiej energii geotermalnej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła oraz współpraca instytucji z Polski i Niemiec (Zał. 1).

Sesja polska cieszyła się dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział wielu uczestników Kongresu z Niemiec, Polski, Holandii, Belgii i Chin. W trakcie dyskusji, która zakończyła sesję,  padło wiele pytań, które dotyczyły m.in.: danych geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych, map geotermicznych i strumienia cieplnego Ziemi, map potencjału geotermicznego płytkiej energii geotermalnej oraz współpracy z firmami naftowymi w dziedzinie rozpoznania i eksploatacji energii geotermalnej. Prezentacja dotychczasowego dorobku polskiej geotermii oraz perspektyw rozwoju spotkały się z żywą reakcją strony niemieckiej. Polscy reprezentanci środowiska usłyszeli wiele życzliwych komentarzy i gratulacji zarówno z powodu stanu rozwoju geotermii w Polsce, podejmowanych inicjatyw, polityki kraju zmierzającej w kierunku ułatwienia dalszego rozwoju, jak i z powodu bardzo dobrze przygotowanych prezentacji i wystąpień podczas sesji polskiej.  Wyrażano również zainteresowanie możliwościami przyszłej współpracy instytucji z Polski i Niemiec.

Na Kongresie obecni byli także Polacy – pracownicy różnych polskich i zagranicznych firm związanych z branżą geotermalną, wśród których wyróżnała się zwłaszcza liczna reprezentacja firmy Geopartner Sp. z o.o., żywo zainteresowani ścieżkami i efektami rozwoju geotermii w Polsce, co było wyrażane w dyskusjach gremium Polskiego.

Polscy uczestnicy Kongresu wzięli udział również w sesji dotyczącej realizowanego właśnie międzynarodowego projektu „GeoPlasma-CE”, w który po stronie polskiej zaangażowani są przedstawiciele PIG-PIB (G. Ryżyński, W. Kozdrój, M. Kłonowski) oraz AGH (M. Hajto, B. Papiernik).

W tegorocznym Kongresie, który jest najważniejszym wydarzeniem branży geotermalnej w Niemczech, wzięło udział ponad 300 uczestników, w tym ponad 100 prelegentów występujących w 14 sesjach i 8 warsztatach. Warto także dodać, że podczas Kongresu obchodzono jubileusz 25-lecia istnienia Niemieckiego Stowarzyszenia Geotermicznego (Bundesverband Geothermie e.V.), co zbiegło się z jubileuszem 10-lecia istnienia PSG. W ramach Kongresu odbyły się sesje naukowe i techniczne poświęcone technologiom wiercenia otworów geotermalnych, innowacyjnym technologiom pozyskiwania energii geotermalnej oraz projektom międzynarodowym. Zorganizowane zostały także sesja posterowa, podczas której zaprezentowano 16 posterów oraz wystawa prezentująca niemieckie firmy i instytucje branżowe.

W dniu zamknięcia Kongresu prezes PSG Beata Kępińska, wygłosiła tzw. referat przewodni pt. Geothermal in Poland. Swoiste podsumowanie Kongresu stanowiło wręczanie  nagród i odznaczeń przyznanych przez Bundesverband Geothermie e.V. Jedną z nich, w uznaniu zasług we współpracy Polski i Niemiec w dziedzinie geotermii, uhonorowana została prof. Beata Kępińska. Pani prezes wzięła także udział w konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli regionalnych mediów i urzędów kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, podczas której przedstawiła stan rozwoju i wykorzystania geotermii w Polsce oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy Polską i Niemcami.

Niemiecki Kongres Geotermalny Essen

Prezes Bundesverband Geothermie e.V. dr Erwin Knapek wręcza prof. Beacie Kępińskiej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego nagrodę w uznaniu zasług we współpracy geotermalnych instytucji branżowych z Polski i Niemiec

Współpraca instytucji z Polski i Niemiec będzie z pewnością kontynuowana w przyszłości – w trakcie Kongresu uzgodniono, że kolejne spotkanie współorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i Bundesverband Geothermie e.V. odbędzie się wiosną 2017 r. w Krakowie. Natomiast kolejny Niemiecki Kongres Geotermiczny odbędzie się w Monachium, w terminie 12.-14.09.2017. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://www.geothermie.de/.

Tekst: Maciej Kłonowski, Ewa Kurowska

Foto: 1 – Ewa Kurowska, 2 – http://www.geothermie.de/aktuelles/der-geothermiekongress-2016/impressionen-dgk-2016.html, 3 – Bundesverband Geothermie e.V.

 

Galeria fotografii dostępna: https://goo.gl/photos/LLqL4XaiVshEjLhTA

 

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry