Porozumienie Rady Europejskiej

Porozumienie Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r.

Po wielu miesiącach negocjacji, w piątek 24.10.2014 r. na brukselskim szczycie szefów państw i rządów Unii Europejskiej przyjęto:

wiążący cel unijny zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990,
udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym bilansie energii zużywanej w UE w 2030 r. w wysokości co najmniej 27% (cel ten będzie wiążący na szczeblu UE),
orientacyjny cel w wysokości co najmniej 27% dotyczący poprawy efektywności energetycznej w 2030 r. w porównaniu z prognozami zużycia energii w przyszłości w oparciu o obecne kryteria (załącznik).

Europejska Rada Energii Geotermalnej (European Geothermal Energy Council, EGEC)  przedstawiła swoim członkom opinię w tej sprawie ubolewając nad mało ambitnym poziomem ustaleń. Zarazem EGEC dostrzega, że nie był to najbardziej dogodny moment do podejmowania przez państwa członkowskie długoterminowych zobowiązań w szerszym zakresie. Na cele wyznaczone przez Radę Europy  miały także wpływ raczej niekompletne analizy lekceważące zastosowanie odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Opinia EGEC jest dostępna na stronie internetowej www.egec.org.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry