PROINSOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

PROINSOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa rozpowszechniania wiedzę oraz poszukuje nowych rozwiązań dotyczących możliwości pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii – w szczególności wód geotermalnych. Dąży do pozyskiwania czystej energii, dostępnej przez cały czas – bez względu na to, czy świeci słońce, czy wieje wiatr.

Firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i realizacją innowacyjnych projektów opartych na wykorzystaniu wód termalnych oraz innych źródłach energii odnawialnej. Dla swoich Klientów poszukuje możliwości wykorzystania i przejścia z tradycyjnych- wysokoemisyjnych źródeł energetycznych na odnawialne źródła energii.

Usługi tego członka wspierającego PSG są skierowane zarówno do jednostek sektora publicznego jak i prywatnego. Do przedsiębiorstw z branży energetyki, rekreacji, turystyki, ale także do każdego kto w swojej działalności pragnie wykorzystywać rozwiązania najbardziej przyjazne środowisku. Firma PROINSOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa (dawniej PRO-INVEST SOLUTIONS Sp. z o.o. Spółka komandytowa) jest prawnym sukcesorem firmy PROFI-INVEST powstałej w 2003 r.

Firma była jedną z pierwszych na rynku promujących i realizujących projekty związane z wykorzystaniem źródeł geotermalnych. W ciągu wieloletniej obecności na rynku podmiot zrealizował ponad 40 projektów geotermalnych w szerokim spektrum zastosowań począwszy od ciepłownictwa i energetyki po rekreację i balneologię.

Wartość zrealizowanych inwestycji to ponad 220 mln PLN, natomiast pozyskanych dofinansowań to około 240 mln PLN.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry