Projekt instalacji geotermalnej w Geretstried.

W Niemczech w miejscowości Geretstried zrealizowano projekt wydobycia wody geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa. Zgodnie z projektem wykonano najgłębszy odwiert geotermalny w Europie sięgający głębokości 6036 metrów. Pierwotnie planowano wydobycie wody geotermalne na poziomie 100 – 120 dm3/s  co pozwoliłoby na ogrzanie około 5000 domostw. Po wykonaniu pierwszych prób okazało się, że wydobycie wynosi około 10 dm3/s.

W celu ratowania projektu firma Enex Power planuje rozwiercić warstwy wodonośne na głębokości 3000 do 5500 metrów za pomocą odwiertów sterowanych.

W najbliższym czasie okaże się czy uda się uratować tą inwestycję.

Źródło:

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry