Różnice pomiędzy wierceniami za wodą geotermalną a odwiertami naftowymi

Często spotykanym jest przekonanie o identyczności wierceń naftowych i geotermalnych (wierconych za wodą – w celu udostępnienia wód geotermalnych). Pokutuje to nie tylko ogólnie pojmowaną dezinformacją, ale również błędami i niedostatkami w wykonaniu opracowań, a także odwiertów i ich otoczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, gdzie zestawiono najważniejsze różnice pomiędzy wierceniami za wodą geotermalną a naftowymi.

Cecha Odwierty naftowe Odwierty geotermalne
Głębokość odwiertu (głębokość zalegania skał zbiornikowych) 1000m do 7000m 500m do 4000m
Najczęściej spotykany typ skały zbiornikowej Osadowa (różne rodzaje) Osadowa (najczęściej węglany, następnie skały klastyczne)
Lokalizacja wierceń Obszary niezamieszkałe lub wiejskie, platformy morskie Obszary miejskie, podmiejskie, wiejskie
Ciśnienie Niskie do wysokiego Niskie do niemalże hydrostatycznego
Występujące płyny Przepływ jedno-, dwu- lub trójfazowy Zazwyczaj przepływ jednofazowy wody z rozpuszczonym gazem
Przepływ 0,1 do 40 m3/h 100 do 500 m3/h
Temperatura 30 do 250 °C 30 do 150 °C
Projektowany otwór Wąsko- lub średniośrednicowy wielkośrednicowy do bardzo wielkośrednicowego

Więcej informacji, na podstawie: http://geodh.eu/wp-content/uploads/2014/11/Manual_corrected.pdf

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry