Rozpoczęcie wierceń w Sękowej

Jak donoszą lokalne media, miejscowości Sękowa rozpoczęło się wiercenie otworu geotermalnego, który ma rozpoznać i ewentualnie udostępnić zasoby wód geotermalnych.

Spodziewane jest uzyskanie wód o wysokiej mineralizacji, co zwraca uwagę w kontekście możliwości wykorzystania ich w ciepłownictwie, jednak nie stanowi kryterium wykluczającego.

Prace wiertnicze zostaną zakończone w połowie listopada, prawdopodobnie już kilka tygodni wcześniej dostaniemy informacje o możliwej do uzyskania temperaturze wód termalnych w tej podgorlickiej miejscowości.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry