Sposoby wykorzystania energii geotermalnej

Prezentujemy opracowaną przez brytyjską firmę zajmującą się rozwojem geotermii – Hotspur Geothermal grafikę przedstawiającą schematycznie różne drogi pozyskania energii geotermalnej możliwej do wykorzystania na potrzeby domostw i przemysłu.

Od lewej: gruntowe pompy ciepła, wody kopalniane, ciepło obszarów wulkanicznych, zbiorniki z gorącą wodą geotermalną, nieczynne odwierty naftowe oraz suche gorące skały, znane jako HDR (hot dry rocks) lub EGS (enhanced geothermal systems).

Każde z wymienionych źródeł energii geotermalnej ma swoją specyfikę i jest szczególnie korzystne w pewnych zastosowaniach oraz oferuje bardzo duży potencjał. Choć energia geotermalna np. w Polsce z oczywistych względów nie będzie możliwa do pozyskania z obszarów aktywnego wulkanizmu, to wody kopalniane czy odwierty naftowe, a przede wszystkim gruntowe pompy ciepła oferują bardzo duże możliwości jej wykorzystania.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry