Sposoby zmniejszania ryzyka geologicznego w inwestycjach geotermalnych

Geothermal Energy Risk Mitigation Around the WorldZachęcamy do zapoznania się z raportem Geothermal Energy Risk Mitigation Around the World, który został opublikowany na stronach Banku Światowego.

Stanowi on kompleksowe opracowanie dotyczące sposobów ograniczania ryzyka geologicznego lub zmniejszania jego dotkliwości, czego podsumowaniem jest aneks w formie tabeli. Omówiono w niej różne stosowane na świecie rozwiązania w dziedzinie geotermii, ich wady, zalety, oraz, co warte podkreślenia, kraje i konkretne miejsca, które z danego sposobu mitygacji ryzyka geologicznego skorzystały.

Dokument dostępny bezpłatnie pod adresem:
http://documents.worldbank.org/curated/en/621131468180534369/pdf/105172-ESM-P144569-PUBLIC-FINAL-ESMAP-GeoRiskMitigation-KS024-16-web.pdf

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry