Spotkanie w Miękini 2014

W dniu 15 maja 2014 roku odbyła się wizyta studyjna członków PSG połączona ze spotkaniem integracyjnym w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Gospodarzami spotkania byli pracownicy Katedry Surowców Energetycznych AGH tworzący zespół realizujący projekt rozwoju Laboratorium. Kierownikiem Laboratorium AGH w Miękini jest Pan Jarosław Kotyza – członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a w latach 2007-2010 jego wice-prezes, który przedstawił zgromadzonym koncepcję funkcjonowania Laboratorium. Po wstępnej prezentacji członkowie PSG mieli możliwość zwiedzenia ośrodka i obejrzenia znajdujących się w nim instalacji odnawialnych źródeł energii. Techniczne aspekty funkcjonowania instalacji wyjaśnili zgromadzonym Panowie Wojciech Luboń i Grzegorz Pełka. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na kolację integracyjną.

 

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry