Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego


      W dniach 30 września – 2 października 2013 r. odbył się w Zakopanem IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny. Jego organizatorami były: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, a także PEC Geotermia Podhalańska SA, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, a także firma Geosystem Burek, Kotyza S.
C. wydająca czasopismo „GLOBEnergia. Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii”.

      Kongres był głównym ogólnopolskim wydarzeniem adresowanym do środowisk naukowców, praktyków, inwestorów, firm usługowych, badawczo-rozwojowych, samorządowców, itp. działających w szeroko pojętym sektorze geotermii – począwszy od eksploracji i poszukiwań geologicznych poprzez  projektowanie wierceń i ich wykonawstwo, wyposażenie otworów i badania otworowe, udostępnianie, eksploatację złóż do projektowania instalacji powierzchniowych,  praktycznego wykorzystania wód i energii geotermalnej, a także inwestowania, ekonomiki, technologii oraz perspektyw geotermii w Polsce. Kongres pozwolił na dokonanie przeglądu doświadczeń i osiągnięć w rozwoju geotermii, zapoznanie się z dobrymi polskimi przykładami  i projektami wykorzystania wód i energii geotermalnej w ciepłownictwie i rekreacji, planami na przyszłość i perspektywicznymi kierunkami rozwoju, w Polsce.  

      Poprzednie Kongresy odbyły się w 2007, 2009 i 2011 r. Spotkania te dobrze przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk, sprzyjały nawiązywaniu kontaktów zawodowych. Uzyskały wysokie oceny ze względu na dobrą organizację, interesujący program oraz wysoki poziom merytoryczny.  

      Do głównych celów Kongresu należało: 

 • Podsumowanie badań, osiągnięć, problemów i stanu wykorzystania geotermii  w Polsce,
 • Promowanie postępów i dobrych rozwiązań w technologiach i metodach badań, poszukiwania, udostępniania wiertniczego, eksploatacji złóż wód i energii geotermalnej, aktualnych potrzeb i problemów,  projektów w trakcie realizacji, planów i trendów w warunkach polskich,
 • Przedstawienie i promowanie rzetelnych informacji dot. zasobów i możliwości
  eksploatacji i wykorzystania wód geotermalnych w Polsce, warunków realizacji projektów w tym zakresie oraz ich  różnorodnych efektów,
 • Integracja środowisk i firm działających w geotermii i branżach pokrewnych, ułatwianie nawiązania kontaktów zawodowych, przyciągnięcie do sektora czołowych firm i specjalistów z  branż pokrewnych.  

      Podczas Kongresu zorganizowano też sesję dot. 20-lecia projektu geotermalnego na Podhalu: przypomniano jego początki, przedstawiono doświadczenia, efekty ekologiczne, ekonomiczne, dzień dzisiejszy oraz plany rozwoju PEC Geotermia Podhalańska SA – firmy, która jest największym dostawcą ciepła geotermalnego w Polsce i jednym z większych w Europie.   

      W Kongresie wzięło udział około 200 uczestników – naukowców i praktyków. Reprezentowali oni główne ośrodki naukowe i badawcze, firmy geofizyczne, wiertnicze, usługowe, grupę inwestorów, samorządowców. Zaproszono przedstawicieli ministerstw, instytucji i agend rządowych mających  w zakresie swych kompetencji problematykę wykorzystania odnawialnych zasobów energii (w szczególności geotermii, poszukiwania, eksploatacji i zagospodarowania podziemnych wód i energii geotermalnej). Kongres zgromadził uczestników z całej Polski: od Szczecina, Pyrzyc i Stargardu Szczecińskiego poprzez centralną Polskę (m.in. Uniejów, Mszczonów, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Warszawę, Kleszczów), Kraków do Podhala i od Sudetów na zachodzie do Lublina i Podkarpacia na wschodzie.

      Na Kongres zostali zaproszeni także przedstawiciele agend i instytucji rządowych oraz członkowie Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP zajmujący się  geologią, energetyką, promowaniem i wspieraniem rozwoju energetyki odnawialnej. Przedstawili oni referaty dot. strategii unijnej  i krajowej w zakresie OZE i geotermii w sektorze energetyki.  

      Podczas Kongresu odbyło się pięć sesji plenarnych, dwie sesje panelowe, 12 technicznych sesji naukowych. Wygłoszono blisko 60 referatów, a 14 referatów przedstawiono podczas sesji posterowej. Recenzowane teksty referatów zostały opublikowane w dwóch tomach półrocznika  z 2013 r. „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój”. Ich streszczenia zamieszczono na płytkach CD, które przekazano uczestnikom Kongresu.

      Zorganizowano spacery techniczne do kąpieliska geotermalnego na Polanie Szymoszkowej, odbyła się wyjazdowa sesja techniczna do wybranych obiektów geotermalnych na Podhalu (instalacje PEC Geotermia Podhalańska SA w Bańskiej Niżnej, Termy Szaflary, Terma Białka), podczas której uczestnicy zapoznali się z technicznymi aspektami wykorzystania energii geotermalnej na Podhalu.

      Obrady Kongresu były ujęte w następujące sesje: 

  1. Sesje plenarne:
   • Inauguracyjna sesja plenarna „Geotermia w Polsce w perspektywie krajowej i unijnej” (30.09.2013),
   • Sesja jubileuszowa 20-lecia PEC Geotermia Podhalańska SA  (30.09.2013),
   • Sesja panelowa z udziałem przedsiębiorców z branży geotermalnej (odpowiedzialny biznes, doświadczenia przedsiębiorców, aspekty technologiczne, prawne, ekonomiczne) (2.10.2013),
   • Dyskusja z  udziałem uczestników Kongresu i członków PSG: środowisko geotermalne w Polsce: wspólne działania, integracja (2.10.2013),
   • Sesja podsumowująca, dyskusja, przedstawienie wniosków Komisji Wnioskowej (02.10.2013).
  1. Techniczne  sesje naukowe:
   • Wykorzystanie energii geotermalnej, badania eksploatowanych instalacji,
   • Technologia wierceń  i badania w otworach geotermalnych,
   • Badania wód i energii geotermalnej,
   • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w wybranych rejonach Polski,
   • Wykorzystanie energii geotermalnej,
   • Pompy ciepła w geotermii,
   • Wody geotermalne w rekreacji i balneoterapii,
   • Korozja, skaling, utylizacja i uzdatnianie wód geotermalnych,
   • Nowe sposoby wykorzystania energii geotermalnej – przykłady, propozycje,
   • Systemy HDR i siłownie binarne  w Polsce – projekty, perspektywy,
   • Badania dla określenia potencjału energii geotermalnej w wybranych rejonach.

 

 1. Sesja terenowa „Niektóre obiekty geotermalne na Podhalu”
 2.  Spacery techniczne do Kąpieliska Geotermalnego Szymoszkowa – obejrzenie instalacji 

      Podczas sesji podsumowującej obrady Kongresu (2.10.2013) Komisja wnioskowa przedstawiła wnioski płynące z  przedstawionych referatów, prowadzanych dyskusji oraz rozmów kuluarowych.

      Kongres spełnił zakładane cele, nadzieje i oczekiwania pokładane przez organizatorów i uczestników. Przyczynił się do promowania i popularyzacji energii geotermalnej, a także do integracji środowiska zainteresowanego rozwojem szeroko rozumianej geotermii.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O IV OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE GEOTERMALNYM

 

 • Data i miejsce wydarzenia: 30.09 – 2.10.2013, Zakopane
 • Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu: ok. 200 uczestników
 • Patronaty medialne:

– Dwumiesięcznik „GlobEnergia”,
      – Miesięcznik „Czysta Energia”,
      – „Wiadomości Naftowe i Gazownicze”,
      – portale: CIRE, Nowa Energia, WNP.pl

 •  Patronaty honorowe:

      – Minister Gospodarki – Pan Janusz Piechociński,
      – Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju – Pan Piotr Grzegorz Woźniak,
      – Marszałek Województwa Małopolskiego  – Pan Marek Sowa

 •  Partnerzy:

        Terma Białka,
        Terma Bukovina,
        Polskie Tatry SA,
        Termy Szaflary Sp. z o.o.

 • Sponsorzy:

        Fundacja Polska Miedź,
      –  PGNiG SA,
      – GWE Polbud,
      – G-Drilling, 
      – G-Term Energy Sp. z o.o.,
        Rehau Polska,
        Viesmann,
        Danfoss Polska,
        Stacja Narciarska i Kąpielisko Geotermalne Szymoszkowa Sp. z o.o.

Kongres był głównym w Polsce forum spotkania naukowców, praktyków, inwestorów, przedstawicieli samorządów oraz innych  osób zaangażowanych w geotermię i zainteresowanych ich rozwojem. Posłużył dokonaniu przeglądu doświadczeń i osiągnięć w rozwoju geotermii, zapoznanie się z dobrymi polskimi przykładami i projektami wykorzystania wód i energii geotermalnej w ciepłownictwie i rekreacji, planami na przyszłość i perspektywicznymi kierunkami rozwoju w Polsce.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry